Općinsko vijeće Pale FBiH danas održalo dvadeset devetu redovnu sjednicu

233

ov_pale_140916_1U prostorijama sale za sjednice Općine Pale FBiH sa početkom u 13:00 h sa radom je započela 29. redovna sjednica Općinskog vijeća Pale FBiH. Na dnevnom redu se našlo 12 tačaka koje su se odnosile na više pitanja od ključne važnosti za funkcioniranje ove lokalne zajednice.

Nakon usvojenog dnevnog reda sa prethodne sjednice, Vijeće je razmatralo i usvojilo Prijedlog odluke o načinu određivanja i obilježavanja naziva ulica, trgova i parkova na prostoru naše općine.

Nakon toga su usvojeni i sljedeći prijedlozi: o kriterijumima i uslovima, te postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje najamnine za stan u stanovima namijenjenim za neprofitno – socijalno stanovanje, odluke o uspostvi registra budžetskih korisnika Općine Pale FBiH, te odluke o pokretanju aktivnosti za prelazak na trezorski način poslovanja, dva prijedloga o preuzimanju zemljišta u korist općine za uspostavu nekategorisanog puta i prijedlog zaključka o utvrđivanju lokacije za autobusku stanicu.

Vijeće je usvojilo i zahtjev firme “Maser” d.o.o. iz Sarajeva, koja je iskazala namjeru uzimanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine za obavljanje svojih djelatnosti.

Pored toga, Općinsko vijeće je primilo k znanju Informaciju o izvršenju budžeta Općine Pale FBiH za period 31. 03. – 30. 06. 2016. godine.

Na kraju se diskutovalo o posljednjim neprimjerenim pisanjima pojedinih portala koji su se pojavili na internetu, a koji svojom retorikom i sadržajima vrijeđaju ljudsko dostojanstvo građana ove lokalne zajednice, te je s tim u vezi zajednički donešen zaključak od strane ovog zakonodavnog organa, da svi politički subjekti apeluju na svoje članove i simpatizere da se suzdrže od bilo kakvih komentiranja i verbalnih napada na ličnost drugih osoba.

ov_pale_140916_2

 

Pripremila: Azra Omerović

/radiopraca.ba/ Nihad Colo