Javna rasprava o nacrtu Budzeta za 2017. godinu općine Pale F BiH

288

Javna rasprava o nacrtu Budzeta za 2017. godinu općine Pale