Javna rasprava o nacrtu Budzeta za 2017. godinu općine Pale F BiH

208

Javna rasprava o nacrtu Budzeta za 2017. godinu općine Pale