Javna rasprava o nacrtu Budzeta za 2017. godinu općine Pale F BiH

240

Javna rasprava o nacrtu Budzeta za 2017. godinu općine Pale