Lista kvalificiranih stručnjaka koji ispunjavaju uslove za obavljanje tehničkog pregleda građevina

245

Članovi za tehnički prijem 2017