Lista kvalificiranih stručnjaka koji ispunjavaju uslove za obavljanje tehničkog pregleda građevina

132

Članovi za tehnički prijem 2017