Javna licitacija za prodaju motornog vozila (metodom zatvorenih pisanih ponuda)

180

Javna licitacija za prodaju motornog vozila (metodom zatvorenih pisanih ponuda)