Javna licitacija za prodaju motornog vozila (metodom zatvorenih pisanih ponuda)

20

Javna licitacija za prodaju motornog vozila (metodom zatvorenih pisanih ponuda)