Javna licitacija za prodaju motornog vozila (metodom zatvorenih pisanih ponuda)

110

Javna licitacija za prodaju motornog vozila (metodom zatvorenih pisanih ponuda)