Javna licitacija za prodaju motornog vozila (metodom zatvorenih pisanih ponuda)

237

Javna licitacija za prodaju motornog vozila (metodom zatvorenih pisanih ponuda)