Javna licitacija za prodaju motornog vozila (metodom zatvorenih pisanih ponuda)

140

Javna licitacija za prodaju motornog vozila (metodom zatvorenih pisanih ponuda)