Javna licitacija za prodaju motornog vozila (metodom zatvorenih pisanih ponuda)

71

Javna licitacija za prodaju motornog vozila (metodom zatvorenih pisanih ponuda)