Javna licitacija za prodaju motornog vozila (metodom zatvorenih pisanih ponuda)

290

Javna licitacija za prodaju motornog vozila (metodom zatvorenih pisanih ponuda)