Javna licitacija za prodaju motornog vozila (metodom zatvorenih pisanih ponuda)

380

Javna licitacija za prodaju motornog vozila (metodom zatvorenih pisanih ponuda)