Predstavnici UNDP-a održali radno – konsultativni sastanak sa Općinskim načelnikom

253

Predstavnici UNDP-a  danas su u  Općini Pale održali radno-konsultativni sastanak sa Općinskim načelnikom u vezi  analize ostvarene saradnje i realizovanih projekata sa mjesnim zajednicama i organizacijama civilnih društava u ovoj lokalnoj zajednici u predhodnoj godini, kao i plan realizacije projekata u 2018. godini.

Pored toga raspravljalo se i o institucionalizaciji dobrih praksi rada MZ koje su uspostavljene u toku projekta „ Jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH“.