Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde organizovalo prezentaciju o potencijalnim mogućnostima za zaposlenje u općini Pale FBiH

369

U okviru Lokalnog partnerstva za zapošljavanje danas je u novootvorenom Društvenom centru u Prači održan sastanak sa nezaposlenim osoba sa prostora općine Pale FBiH.

Sastanku su pored nezaposlenih osoba sa prostora ove lokalne zajednice prisustvovali predstavnici partnera u projektu a to su : Grad Goražde (glavni nosioc aktivnosti), Služba za zapošljavanje BPK Goražde,SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde, Udruženje ALDI, “Bekto Precisa“d.o.o., “Emka Bosnia“d.o.o, Udruženje poslodavaca BPK Goražde i Privredna komora BPK Goražde. Ovom prilikom prezentovane su „Potencijalne mogućnosti za zaposlenje i kako doći do njih na području BPK Goražde“ u okviru projekta „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“.

Današnjem sastanku koji je za cilj imao animirati nezaposlene osobe da sa dodatnom edukacijom dođu do lakšeg zaposlenja prisustvovao je veći broj nezaposlenih sa prostora ove lokalne zajednice. O mogućnostima i načinima edukacije i prekvalifikacije govorila je kordinatorica projekta Asima Džambegović ispred gradske uprave grada Goražda. Ovom prilikom prezentovan je Javni poziv nezaposlenim osobama za učešće u besplatnoj obuci za zanimanja „Radnik u preradi drveta“ i „Tapetar“. Javni poziv raspisalo je udruženje ALDI u saradnji sa JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde i JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde, a u okviru projekta „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“, a kojeg finansira Evropska unija. Nakon obuke koja će trajati 120 sati izvršit će se testiranje. Uspješno ocjenjeni polaznici dobiće certifikat i na taj način imat će mogućnost zaposlenja.

Ova prezentacija i ostale aktivnosti Lokalnog partnerstva koje će se realizovati uz podršku Evropske unije, predstavljaju nadogradnju i nastavak napora svih relevanih lokalnih aktera, uključujući loklane vlasti, poslodavce, obrazovne institucije, službe za zapošljavanje i nevladine organizacije,na usklađivanju ponude i potražnje na tržištu rada i smanjenju nezaposlenosti.

Ovakve prezentacije održavaju se na ukupno 8 lokacija na prostoru BPK.