U Općine Pale u FBiH održan informacijski seminar za nezaposlene osobe

318

U prostorijama Općine Pale u FBiH održan informacijski seminar za nezaposlene osobe koje aktivno traže zaposlenje a nalaze se na evidenciji Biroa Prača.

Pored očekivanja, prava i obaveza nezaposlene osobe su informisane o aktuelnim projektima i programima za zapošljavanje, konkursima kao i obukama za zanimanja potrebna tržištu rada na području BPK Goražde.

Informacijki seminar ima za cilj informirati nezaposlene osobe o svemu što bi im koristilo u procesu aktivnog traženja posla.

Učešćem u seminaru, nezaposlene osobe imale su priliku upoznati se sa radom Službe za zapošljavanje/Biroa, radom Kluba za traženje posla, te programima APZ.

Informacijski seminari daju priliku da nezaposlene osobe iskažu svoja očekivanja od Službe za zapošljavanje, upoznaju se sa pravima i obavezama nezaposlenih osoba po osnovu nezaposlenosti, te upoznaju sa aktivnostima koje provodi Služba u svakodnevnom radu.

Također, seminari imaju za cilj da osvijeste nezaposlene osobe o njihovoj obavezi aktivnog traženja posla.Za Službu za zapošljavanje značaj informacijskih seminara ogleda se i u tome što smo pratili potrebe nezaposlenih osoba i na taj način kreirali obuke i programe koji će ojačati njihovu konkurentnost na tržištu rada, te ih u konačnici dovesti do zaposlenja.

Sa učesnicima info seminara nastavit će se rad kroz Individualno savjetovanje sa izradom individualnog plana za zapošljavanje.

 

szzbpk.ba