Održana devetnaesta redovna sjednica OV Pale FBiH

227

Vijeće Općine Pale FBiH dana 28.12.2018. godine održalo je 19.redovnu sjednicu koja je započela usvajanjem Dnevnog reda za ovu sjednicu, te Zapisnika sa prethodne sjednice općinskog vijeća.

Vijeće je bilo jednoglasno kod Odluke o privremenom finansiranju Općine Pale za period 01.01.-31.03.2019.godine uz konstataciju da Vijeće nije usvojilo Budžet za 2019.godinu, te da je ovo jedini način putem kojeg se mogu vršiti transakcije za pomenuti period.

Također, Vijeće je danas usvojilo i Program rada općinskog vijeća Pale za 2019.godinu, a nakon toga i Odluku o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2019.godinu.

Sljedeća tačka dnevnog reda odnosila se na Razrješenje i Rješenje o imenovanju UO JU Dom zdravlja Prača. Kada je u pitanju Razrješenje pomenutog Upravnog odbora, vijećnici su bili jednoglasni, dok je za novi UO glasalo 5 vijećnika, a 4 vijećnika su bila suzdržana. Nakon toga, Vijeće je bilo jednoglasno kod Razrješenja i Rješenja o imenovanju UO JKP “Prača“ iz Prače.

U nastavku sjednice usvojen je prijedlog Zaključka o primanju k znanju Informacije o izdatim urbanističkim, građevinskim i upotrebnim dozvolama i prihodima ostvarenim po osnovu istih u 2018.godini. Vijeće je do kraja sjednice usvojilo još Prijedlog Zaključka o primanju k znanju Informacije o prometu nekretninama u 2018.godini i prijedlog Zaključka o primanju k znanju informacije o ostvarenim prihodima po osnovu komunalne naknade za 2018.godinu.

Posljedna tačka dnevnog reda i ove sjednice odnosila se na prijedloge, sugestije i Inicijative. Kod ove tačke vijećnik SDA Nedžad Drugovac podnio je dvije inicijative. Prva inicijativa se odnosila na izmjene i dopune Zaključka o utvrđivanju prioriteta zimskog održavanja lokalnih puteva na prostoru Općine. Druga Inicijativa je bila da se stanovnici Općine oslobode plaćanja kopiranja do 5 listova na kopir aparatu u općinskoj zgradi.

Također, vijećnik Vahid Sipović podnio je dvije inicijative. Prva se odnosila na rad socijalne službe, a druga da se podnese Zahtjev nadležnim institucijama da se rješi problem stomatologa u JU Dom zdravlja Prača.

Izvor: KIC Radio Prača