Proglašeno stanje elementarne nepogode u ruralnim područjima Pale FBiH

225

Uslijed obilnih sniježnih padavina danas je u rurarlnim područjima općine Pale FBiH proglašeno ograničeno stanje elementarne nepogode. Radi se o slijedećim selima i to: Vražalice, Donja i Gornja Čemernica, Priporišta, Revido, Donja Vinča, Petovići, Gornje Lunje, Komrani i Gornji Brdarići. Dakle, lokalni putevi koji povezuju ova sela sa centrom općine i sl. prekriveni  su obilnim sniježnim padavinama i nanosima i isti su neprohodni za lokalno stanovništvo u ovim područjima općine.

Što se tiče prohodnosti regionalnih i lokalnih puteva, ove dionice se redovno čiste i  održavaju, te se saobračaj odvija redovno i bez ikakvih problema.

Izvor: Služba civilne zaštite Pale FBiH