NOVA VIZIJA MJESNIH ZAJEDNICA U BIH

344

Prezentacija Nove vizije MZ u BiH

 

 

 

 

Prezantaciju ovog modela vizije MZ možete preuzeti putem slijedećeg dokumenta:             PPT MZ VIZIJA – generic