Svečanost povodom Dana reintegracije Prače u FBiH

Termin reintegracija koji koristimo od 1996. do danas, treba promijeniti u “integracija”. Integracija, to je ključ i za državu u kojoj živimo – poručio je...

Izletištu Voznica kod Prače vrijedne žene vraćaju stari sjaj

U donjem dijelu općine Pale u FBiH, na lijevoj obali rijeke Prače u naselju Voznica, je izvorište mineralne vode. Ovaj kraj je oduvijek poznat...

REPORTAŽA | Jedan dan kroz Praču i Hrenovicu

Ovu martovsku nedjelju, članovi Udruženja Avantur su iskoristili za obilazak kulturno-historijskih lokacija u i oko Prače, a sve kroz realizaciju projekta “Visit Prača”. Oblačno sarajevsko...

Polaznice radionica krojenja i šivenja pokazale vlastite odjevne predmete

Udruženje žena za ruralni razvoj općine Pale – Prača je udruženje koje je poznato i cjenjeno kako u BPK-a kantonu tako i šire. Vrijedne žene...

Održan sastanak Organizacionog odbora povodom obilježavanja Dana reintegracije Prače u Federaciju BiH i Bosansko-podrinjski...

Danas je u maloj sali Općine Pale u Prači, održan sastanak Organizacionog odbora povodom svečanog obilježavanja Dana reintegracije Prače u Federaciju BiH i Bosansko-podrinjski...

Predstavnici UNDP-a održali radno – konsultativni sastanak sa Općinskim načelnikom

Predstavnici UNDP-a  danas su u  Općini Pale održali radno-konsultativni sastanak sa Općinskim načelnikom u vezi  analize ostvarene saradnje i realizovanih projekata sa mjesnim zajednicama...

Udruženje mladih općine Pale FBiH upriličilo prvu volontersku akciju u Ustikolini

Općina Pale je jedna od najmanjih općina u Federaciji, ali je sigurno općina koja ima mlade ljude kojima je cilj život na ovim prostorima...

Općinsko vijeće Pale FBiH: Održana dvanaesta redovna sjednica

Danas je održana dvanaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Pale FBiH na kojoj je donešena odluka da se ponovno provede procedura izbora jednog člana Općinske...

Vijeće općine Pale FBiH na današnjoj sjednici usvojilo Budžet za 2018.godinu od 1.200 000,00...

Jedanaesta redovna sjednica općinskog vijeća Pale u FBiH održana je danas. Nakon što je  usvojen dnevni red sa određenim dopunama,jednoglasno je usvojen i zapisnik...

„Posljednji nezaposleni“ u Prači

Pozorište je od najranijeg perioda ljudskog postojanja izuzetno cijenjena umjetnost, a „daske koje život znače“ uvijek su na najvjerodostojniji način doprinosile spoznaji prilika u...