Energetika

Mini hidroelektrane

Preduzeće “Energonova”d.d. Sarajevo  gazduje sa dvije mini hidroelektrane Kaljani na rijeci Prači I  na rijeci Čemernici, koje je od Ministarstva privrede BPK Goražde i Vlade BPK Goražde dobilo koncesiju za na vremenski period od 30 godina za  proizvodnju električne energije.

Osnovna djelatnost ovog preduzeća je proizvodnja električne energije koju distribuira Javnom preduzeću Elektroprivreda BiH.