Kontakt

Predsjednik OIK Pale – Prača: Mujo Čamdžić

Adresa:  Himze Sablje 33 Prača BPK 73290 Bosna i Hercegovina
Telefon: 8738799030
Fax:
8738799101