Nadležnosti

OIK Pale – Prača

Općinska Izborna Komisija Pale – Prača

1. nadgleda i kontroliše rad Centra za birački spisak iz člana 3.8 ovog Zakona;

2. odreĎuje biračka mjesta na području općine za glasanje na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini;

3. provodi postupak imenovanja, imenuje i obučava članove biračkog odbora;

4. brine o sigurnosti i dostavi biračkim odborima izbornog materijala za glasanje na svim nivoima izbora u Bosni i Hercegovini;

5. obavještava birače o svim informacijama neophodnim za provedbu izbora, u skladu sa propisima Centralne izborne komisije BiH;

6. odgovorna je za uređenje biračkog mjesta i druge tehničke pripreme za izbore;

7. odgovorna je za pravilno brojanje glasačkih listića na biračkim mjestima i u općinskim centrima za brojanje;

8. objedinjuje rezultate izbora sa svih biračkih mjesta u općini, posebno za svaki organ za koji je vršen izbor, i dostavlja ih Centralnoj izbornoj komisiji BiH i

9. obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i propisima Centralne izborne komisije BiH.