Kontakt

Pomoćnik Općinskog načelnika za civilnu zaštitu: Munir Radača

Adresa:  Himze Sablje 33 Prača BPK 73290 Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 38 799 100
Fax:  
+387 38 799 101