Geografski položaj

polozaj

Geografski položaj, plodno tlo, pogodna klima, šume bogate raznom divljači i šumskim plodovima davale su ljudima u davna vremena dobre uslove za život tako da se i danas mogu naći ostaci civilizacije iz srednjeg vijeka.

Na lokalitetima sela Komrani i Cemernica i drugim mjestima i danas se nalazi veliki broj stecaka. U blizini Prace nalaze se ostaci drevnog grada Pavlovac kojim je vladala neobicna vladarka Jerinja. Legenda kaze za ovu neobičnu vladarku da je vunom pregradjivala rijeku Pracu kako bi uzivala u voznji ladjom. Mlijeko sa brdskih predjela  od seoskih domacinstava dobivala je u drvenim koritima koja su bila povezana sa tvrdjavom u obliku vodovoda. Najcudnija legenda vezuje ovu neobicnu vladarku sa strascu za ubijanjem mladih odabranih ljubavnika. Nakon provedene jedne noci bacala bi ih sa gradskih zidina u kanjon rijeke Prace.

Praca u doba Turske vladavine zauzima znacajno mjesto kao zanatsko-trgovacki centar. Smjestena na karavanskom putu koji je povezivao Dubrovnik sa Bliskim Istokom, Praca je bila mjesto hanova i konaka gdje su karavani svracali na odmor i konaciste te vrsili nabavke potrebstina za daljnji put.