Sastav OV

Sastav OV

Općinsko vijeće je predstavnički organ građana Općine i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom.

Općinsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom.

Općinsko vijeće ima 11 (jedanaest) vijećnika.

Općinsko vijeće se konstituira izborom predsjedavajućeg Općinskog vijeća na prvoj sjednici na kojoj je prisutna većina općinskih vijećnika.

Pripadnici nacionalnih manjina koji u ukupnom broju stanovništva Općine učestvuju ukupno do 3% stanovništva, garantuje se jedno mjesto u Općinskom vijeću, a ako ih ima preko 3% garantuju se dva mjesta u Općinskom vijeću.

ZAJEDNIČKA IZJAVA IZABRANIH VIJEĆNIKA

“Hoćemo da svi budemo siti, zdravi i sretni!

Mi smo oni koji smo odgovorni i imamo vaše povjerenje. Hoćemo da vam obezbijedimo uslove da živite dobro. Da bi smo to postigli želimo, zajedno sa vama, uraditi slijedeće:

Unprijedit ćemo zakone i zakonske propise u oblasti poljoprivrede. Smanjit ćemo poreze u poljoprivredi. Povećat ćemo poljoprivrednu proizvodnju otvaranjem mini farmi. Stvorit ćemo dobar izvor prihoda za svakog našeg mještanina. U Prači ćemo standard življenja učiniti dobrim I podstaći ćemo širu zajednicu na bavljenje ovakvim djelatnostima. Stvorit ćemo uvjete za razvoj turizma I očuvanje zdrave okoline. Omogućit ćemo život u zdravoj ekološkoj sredini, zdravu hranu svim našim stanovnicima, posebno mlađim generacijama, našoj djeci…

Izgradit ćemo put – bit ćemo blizu Sarajevu, Beogradu, Atini, Beču…. Evropi!

Evropa će biti blizu nama!”

Sastav Općinskog vijeća

SDA

Komarica Ibrahim, predsjedavajući O.V.

Nihad Čolo,

Nedžad Drugovac,

Drugovac Aldijana,

Žigo Medina,

Salispahić Selma,

Crnčalo Fuad,

SDP

Imširović Adis,

Čutuk Haris,

Mršo Mirela,