Udruženje Radio klub Prača

Udruženje radio klub Prača

Udruženja  Radio Kluba “PRAČA” Prača je registrirano 08.12.1998 god.

Radio Klub “PRAČA” Prača je van stranačka ,nepolitička  i dobrovoljna, odgojno-obrazovna organizacija,koja djeluje u oblasti radio-amaterizma,telekomunikacija ,informatike i drugih srodnih oblasti organizovanja sa ciljem razvijanja i unapredjenja sve opče tehnićke kulture omladine i odraslih gradjana.Klub djeluje samostalno,uvažavajuči načela članstva u Asocijaciji Radio amatera u Bosni i Hercegovini.

CILJEVI UDRUŽENJA
 
Udruženje je osnovano radi ostvarivanja zajedničkih interesa članova udruženja, bez namjere sticanja bilo kakvog profita.Osnovni ciljevi Udruženja su:
– podsticanje i povezivanje svih svojih članova za obrazovanje na polju elektrotehnike, telekomunikacija i informatike  putem internet kluba a u okviru sekcije za  informatiku
– popularizacija radioamaterskog pokreta medu mladima,- podsticanje i unapredivanje rada operatora na radioamaterskim opsezima,
– pokretanje inicijative da se zakonskom i drugom pravnom regulativom utvrde optimalni uslovi, prema preporukama  ARA BIH,
– unapređenje saradnje sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu,
– usklađivanje programskih aktivnosti među svojim članovima,- razvijanje sportskog i takmičarskog duha članstva kroz zborove i seminare,
– zastupanje interesa članstva na  domačim i međunarodnim skupovima,
– ostvarivanje drugih zajedničkih interesa članova Udruženja, u skladu sa osnivačkim aktom i Statutom Udruženja.
 
Sjedište Udruženja je:
 
Prača Trg Kemala Keme Hrve br: 2. 73290 Prača
Udruženje djeluje na cijelom području  općine Pale-Prača.
 
Kontakt osoba:
 
Ahmet Palo – Predsjednik   +38762140989  znak  1. E75PA
Adnan  Čola – Sekretar     znak  2. E72RQB