31.05.2021.- Održana Šesta sjednica Općinskog vijeća

Šestu sjednicu Općinskog vijeća Pale, održanu proteklog četvrtka obilježile su burne rasprave po pitanju Prijedloga Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta Općine Pale  za period 01.01.2020. godine  do 31.12. 2020. godine. Vijećnica Fatima Bujak (BHD), istakla je da je Komisija za budžet prilikom svog rada ustanovila da su se uočene određene nelogičnosti, te upozorila da se nisu ispoštovali osnovni principi kancelarijskog poslovanja (nedostajali su potpis i pečat), te zatražila da se materijali ubuduće dostavljaju sa propratnim aktom, te obavezno potpisani i opečaćeni. Nakon niza primjedbi od strane vijećnika na ovaj izvještaj, isti je usvojen tijesnom većinom 6 (ZA) i 5 (PROTIV).

Naime na samom početku, vijećnik SDP-a Mirnes Ćutuk iznio je primjedbe na zapisnik sa protekle sjednice, kao i Predsjedavajući OV Senad Mutapćić (SDA), navodeći da je u prethodnom zapisniku navedeno da je on predsjedavao sjednicom iako je tada bio odsutan.

I na Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog  interesa za izgradnju industrijske zone    “PODNEHAJE”, iznesene su primjedbe, a vijećnica Ilmana Imširović (SDP) je istakla da je ova odluka manjkava u smislu da nisu ispoštovane odredbe Zakona o eksproprijaciji FBiH, konkretno čl.16 obzirom da za utvrđivanje javnog interesa nedostaje geodetsko-katastarski plan područja eksproprijacije, podaci o nekretnini za koje se predlaže utvrđivanje javnog interesa, procjenu vrijednosti nekretnine, cilj eksproprijacije i druge podatke za utvrđivanje javnog interesa, te istakla da je prije davanja vijeću na izglasavanje ovako bitne stvari prethodno potrebno provesti javne rasprave. Iako je i sekretar vijeća potvrdio da je vijećnica upravu i da je odluka uistinu manjkava, ovaj prijedlog je usvojen sa 6 glasova ZA.

Vijeće je potvrdilo rezultate izbora za Savjete mjesnih zajednica, a rasprava se otvorila po pitanju Prijedloga odluke o dodijeli na privremeno korištenje magacinskih prostorija sa pripadajućim zemljištem, “MARKAN” d.o.o. Goražde.

Pojašnjenja radi, radi se o pismu namjere navedene firme za otvaranje pogona za uzgoj tovnih pilića. Predlagač je pojasnio da je ova investicija od značaja za lokalnu zajednicu, jer će se stvoriti prostor za upošljavanje novih radnika. Vijećnica Ilmana Imširović (SDP) zatražila je da se po pitanju ovog prijedloga provede javna rasprava, obzirom da bi pogon bio smješten blizu porodičnih kuća, a svima je dobro poznato da pogon ovakve vrste mora imati okolinsku dozvolu i plan kako bi emiteri i otpadne materije bili riješeni na odgovarajući način zbrinjavanja i odvođenja otpadnih voda. Vijećnik Mirnes Ćutuk (SDP) zatražio je da se potencijalni investitori ubuduće obavežu određenim ugovornim odredbama, obzirom da je ova lokalna zajednica u proteklom periodu imala ružna iskustva sa pojedinim investitorima.

Vijeće se složilo da se u narednom periodu profesionalizira status Predsjedavajućeg OV. Odlučeno je da se razriješi dužnosti dosadašnji Upravni odbor DZ Prača, te utvrdilo naknade za rad predsjednika i članova  Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja „Prača“.

Uvažena je i molba SUR JAHORINA za oslobađanje od plaćanja naknade za korištenje  poslovnog prostora, a usvojeni su i izvještaji o radu JKP „Prača“, te Javne ustanove Dom zdravlja     „Prača“  za  2020. godinu.

Na prethodnoj sjednici vijećnica Ilmana Imširović podnijela je inicijativu za dodjelu stipendija studentima sa prostora Općine Pale, te dostavila prijedlog Pravilnika o dodijeli stipendija. Isti je podržan od strane svih vijećnika, a za pitanja dorade istog biće uključena i Komisija za izradu propisa.

Vijeću je predočena i Informacija CENTROTRANS-EUROLINES, u kojoj se navodi da zbog njene neodržovosti ova firma planira obustaviti odvijanje javnog prijevoza na relaciji Sarajevo-Prača-Sarajevo. Riječ je o autobusnoj liniji koja iz Prače saobraća za Sarajevo u 16:00 h. Obustava usluga ovog prijevoznika bi trebala nastupiti 01.06.2021. godine ukoliko se ne ispune zahtjevi Centrotransa o sufinansiranju ove linije.

Načelnik Almin Ćutuk je vijeću predložio usvajanje dva zaključka o izradi dvije strategije: Strategije razvoja kulture, sporta i turizma i Strategija razvoja poljoprivrede. Vijeće je podržalo ove zaključke složivši se da su od značaja za razvoj lokalne zajednice.

Sjednicu je obilježilo i niz inicijativa. Vijećnica Ilmana Imširović je podnijela Inicijativu o provođenju eksterne revizije svih projekata i poslovanja općinskih službi, kao i utroška sredstava sa Viših nivoa vlasti. Druga inicijativa vijećnice Imširović se odnosi na rad Udruženja mladih općine Pale, odnosno na njihov projekat „Sportom protiv droge“ gdje je u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama od nadležnog ministrastva zatražila da joj dostavi kompletnu dokumentaciju o provedbi ovog projekta lokalnog udruženja.

Vijećnik Mirnes Ćutuk je zatražio da općinska služba Civilne zaštite dostavi podatke o količinama maski, dezinfekcionih i ostalih stedstava koje je ova služba dužila u jeku pandemije. Također, Ćutuk je podnio inicijativu, da se isključi domena društvenih stranica na računarima u općini kako se ne bi moglo koristiti u toku radnog vremena.

Aljo Sprečo (MOST 21), predložio je da se pokrenu radnje  na uređenju pristupnog puta za Srednjovjekovni grad Pavlovac, kako bi se stekle osnove za početak razvoja turizma u ovoj lokalnoj zajednici.

Sjednica je započela sa radom u 13:00, a privedena je kraju u 16:00 h.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *