BUDŽET

TitleDateCategoriesLink
Zaključak o oslobađanju plaćanja Zakupnine TR Sumeja2023/05/05, , Preuzmi
Pravilnik o vrstama vlastitih javnih prihoda općine Pale2023/05/05, , Preuzmi
Godišnji Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Pale za period 01.01.2022. -31.12.2022^2023/05/05, , Preuzmi
Odluka o izvršenju budžeta općine Pale za 2023. godinu2023/01/17, Preuzmi
Budžet Općine Pale Prača za 2023. godinu2023/01/17, Preuzmi
Izmjene i dopune – Rebalans budžeta za 20222023/01/17, Preuzmi
ZAKLJUČAK O USVAJANJU PERIODIČNOG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA2022/12/18, Preuzmi
Izvršenje Budžeta za period 01.01.-30.09.20202022/12/18Preuzmi
BUDŽET OPĆINE PALE PRAČA ZA 2021. GODINU (A)2022/12/18Preuzmi
Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Pale za period 01.01.2021. -30.09.20212022/12/18Preuzmi
Nacrt – Budžet Općine Pale Prača za 2022. godinu2022/12/18Preuzmi
Rebalans budžeta za 2021. godinu2022/12/18Preuzmi
Budžet Općine Pale Prača za 2022. godinu2022/12/18Preuzmi
Odluka o izvršenju Budžeta Općine Pale za 2022. godinu2022/12/18, Preuzmi
Pregled budzeta_proracuna_final (1)2022/12/18Preuzmi
Dokument okvirnog Budžeta 2022.-2024.2022/12/18Preuzmi
Godišnji Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Pale za period 01.01.2021. -31.12.2021.2022/12/18Preuzmi
Izvršenje budžeta za period 01.01.2022. – 31.03.2022.2022/12/18Preuzmi
Nacrt Budžeta Općine Pale Prača za 2023. godinu2022/12/18Preuzmi
Nacrta Odluke o izvršenju budžeta općine Pale za 2023. godinu2022/12/18, Preuzmi
Nacrt Budžetskog kalendara Općine Pale za 2023. godinu2022/12/18Preuzmi
Zaključak o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta 01.01.2022. – 30.09.2022 januar-septembar 20222022/12/18Preuzmi
Zaključak o prihvatanju Nacrta Budžetskog kalendara Općine Pale za 2023. godinu2022/12/18Preuzmi
Zaključak o prihvatanju Nacrta Odluke o izvršenju budžeta općine Pale za 2023. godinu2022/12/18Preuzmi
Zaključak o prihvatanju Nacrta Budžeta Općine Pale za 2023. godinu2022/12/18Preuzmi
Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Pale za period 01.01.2022. – 30.09.2022. godine2022/12/18Preuzmi

Arhiv budžeta

Sve dokumente vezano za budžet općine Pale do 2023. godine možete preuzeti na stranici Arhive budžeta

Share