DOKUMENTI MZ

TitleDateCategoriesLink
Izvještaj o radu organa mz za 2022. godinu2023/03/30, Preuzmi
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu organa mjesnih zajednica za 2022. godinu2023/03/30, Preuzmi
Strategija razvoja općine Pale 2021.-2027.godina2023/03/29, Preuzmi
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora savjeta MZ2023/01/20Preuzmi
Vizija razvoja mjesnih zajednica u općini Pale2023/01/20Preuzmi
Odluka o usvajanju vizije razvoja mjesnih zajednica u općini Pale FBiH2023/01/20Preuzmi
Lokalizirana vizija razvoja mjesnih zajednica u općini Pale2022/12/22Preuzmi
Share