IZBORNA KOMISIJA

Sastav:

Čamdžić Mujo – Predsjednik
Omerović Azra – Član
Žigo Adnela – Član

Kontakt:

Tel: +387 38 799 100

Fax: +387 38 799 112

  • nadgleda i kontroliše rad Centra za birački spisak;
  • određuje biračka mjesta na području općine za glasanje na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini;
  • provodi postupak imenovanja, imenuje i obučava članove biračkog odbora;
  • brine o sigurnosti i dostavi biračkim odborima izbornog materijala za glasanje na svim nivoima izbora u Bosni i Hercegovini;
  • obavještava birače o svim informacijama neophodnim za provedbu izbora, u skladu sa propisima Centralne izborne komisije BiH;
  • odgovorna je za uređenje biračkog mjesta i druge tehničke pripreme za izbore;
  • odgovorna je za pravilno brojanje glasačkih listića na biračkim mjestima i u općinskim centrima za brojanje;
  • objedinjuje rezultate izbora sa svih biračkih mjesta u općini, posebno za svaki organ za koji je vršen izbor, i dostavlja ih Centralnoj izbornoj komisiji BiH i
  • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i propisima Centralne izborne komisije BiH.
Share