Javni poziv za sudjelovanje u Javnoj raspravi

Općinsko vijeće Pale je na svojoj 26. redovnoj sjednici usvojilo Nacrt Budžeta Općine Pale Prača za 2023. godinu, Nacrta Odluke o izvršenju budžeta općine Pale za 2023. godinu, Nacrt Budžetskog kalendara Općine Pale za 2023. godinu i Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Pale za 2023. godinu, te o tome donijelo odgovarajuće Zaključke.

Subjekti  javne  rasprave su općinske službe, mjesne zajednice, klubovi općinskih vijećnika, politički  subjekti čiji vijećnici sudjeluju u radu Općinskog vijeća i druge zainteresovane organizacije i zajednice.

Javna rasprava održat će se 08.12.2022. godine sa početkom u 12 sati u mjesnoj zajednici Hrenovica i 09.12.2022. godine u 12 sati u sali za sjednice Općinskog vijeća Pale u Prači.

Nosilac javne rasprave za Nacrt Budžeta Općine Pale Prača za 2023. godinu, Nacrta Odluke o izvršenju budžeta općine Pale za 2023. godinu, Nacrt Budžetskog kalendara Općine Pale za 2023. godinu je Služba za privredu, budžet, finansije, boračko- invalidsku i socijalnu zaštitu,  opću  upravu i matičnu evidenciju.

Javna rasprava održat će se online, a sve prijedloge i sugestije za izmjenu i dopunu Programa rada Općinskog vijeća Pale za 2023. godinu dostavljati će se putem e-pošte ovpraca@gmail.com.

Nosilac javne rasprave za Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Pale za 2023. godinu  je stručna služba Općinskog vijeća.

Rok za dostavu prijedloga i sugestija je 15 (petnaest) dana o dana usvajanja Zaključak o prihvatanju Nacrta Programa rada OV za 2023. godinu.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *