JKP “Prača” d.o.o. Prača

JKP „Prača“ d.o.o. osnovano je na osnovu odluke Općinskog Vijeća općine Pale – Prača u julu 1996. godine. Osnovni cilj osnivanja ovog preduzeća je snadbjevanje stanovništva pitkom vodom i odvoz komunalnog otpada.

Firma JKP „Prača“ d.o.o. Prača u okviru svog voznog parka posjeduje:

 • Kamion MAN
 • Kamion RENAULT MIDLUM
 • Specijalno namjensko vozilo za odvoz komunalnog otpada
 • Dva rovokopača ICB 3CX
 • Vibro-valjak
 • Traktor sa cisternom za crpanje septičkih jama

 

 

 

 

Djelatnosti kojima se ova firma bavi su:

 • Snabdjevanje stanovništva pitkom vodom
 • Odvoz komunalnog otpada i slićne djelatnosti
 • Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi
 • Podizanje zgrada (niskogradnja) i
 • Održavanje objekata niskogradnje i njihovih dijelova
 • Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
 • Izgradnja i sanacija putnih komunikacija
 • Izolacioni radovi
 • Postavljanje instalacija za vodu, ventilaciju i hlađenje
 • Fasaderski radovi
 • Ugradnja stolarije
 • Postavljanje podnih i zidnih obloga
 • Farbarski radovi
 • Ostali završni radovi
 • Davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem

Bez obzira na radno vrijeme, uposlenici JKP „Prača“ d.o.o. Prača, su na usluzi stanovništvu ove općine 24 sata na dan, 7 dana u sedmici.

Mr. Amer Žigo
Direktor
JKP „Prača“ d.o.o.
Magistralni put 46
Telefon: 038/799-275
Mob: 061/104-721


 

Share