KANJON RIJEKE PRAČE

Kanjon rijeke Prače je prvorazredna prirodna ljepota i rijetkost.

U njemu se nalazi osebujna vegetacija puna rijetkih oblika, a takođe i fauna pokazuje niz prirodnih rijetkosti. Strme litice obrasle su šumom hrasta, bukve, graba, jasena, crnog bora i raznim grmolikim vrstama. Ova dolina je potpuno izvan dohvata ljudskih naselja. Sa svojim liticama daje izvanredan ambijent za ljubitelje prirode i onih koji se bave planinarenjem, speleologijom i ribolovom.

U kanjonu, posebno sa lijeve strane kanjona postoji veliki broj pećina  među kojima ima još i onih koje nisu ispitane.

Mračna pećina je poznata od početka XX stoljeća, kada zbog izgradnje pruge kroz kanjon Prače dobiva određeni turistički značaj. 

Pećina Govještica se nalazi na lijevoj strani rijeke Prače, nekoliko stotina metara nizvodno od ulaza u pećinu Banja Stijenu. Po svojoj veličini, morfologiji i pećinskim ukrasima predstavlja neprocjenljivo bogatstvo. Speleolozi iz Bolonje u Italiji i BiH, koji su je intenzivnije istraživali od 2010. utvrdili su da je dužine 9682 metra i najduža je pećina u Bosni i Hercegovini. 

U kanjonu se nalaze i Podgorelica, Golubovićka, Međeđa, Šuplja pećina i dr.

Od Hrenovice do Mesića Praču vodom bogate potočni sistemi kao desne pritoke; Čemernica, Dolovski potok, izvor nizvodno od HE Mesići i Dobrovački potok nizvodno od Mesića koji slivno odvodnjavaju Hadžića Ravan (1298 m) i Oštro (1004m).

Lijeva slivna površina Prače je hidrografski dezorganizirana i zbog propustljive karbonatne geološke podloge ona je bezvodana, prisutni su karstni fenomeni, zbog čega je moguće očekivati podzemne bifurkacije i podzemni doticaj voda u riječni tok.
Iz tih razloga na ovom potezu Prača ne prima niti jednu značajniju pritoku, osim kraških vrela promjenljive izdašnosti u Sudićima (Qmin 400 l/s) i  Govještica (Qmin 1250 l/s) u pećini Govještica.

Voda Govještice dolazi iz jednog izvora iz neispitanih dijelova podzemlja same pećine, u zimsko i proljetno doba izlazi voda iz pećine kao velika rijeka. Tada voda ističe slapom iz prostranog ulaza u pećinu stvarajući nesvakidašnji prizor. Istraživač Daneš, pretpostavlja da se podzemne vode rječice Rešetnice, koja ponire na Glasinačkoj visoravni, pojavljuju ovdje u Govještici.

Autor: Mirsad Durmišević

Preuzeto od ROGATICA-BIH i VISITPRAČA.

Share