Na svojoj Drugoj sjednici Općinsko vijeće Pale FBiH usvojilo Odluku o privremenom finansiranju općine

Novi saziv Općinskog vijeća Pale FBiH 30.12.2020. godine održao drugu sjednicu, na kojoj je usvojena Odluka o izmjeni i dopuni Budžeta Općine Pale za 2020. godinu, te Odluka o privremenom finansiranju Općine Pale za period 01.01.-31.03.2021. godine.

Vijeće je usvojilo Zaključak o usvajanju Periodičnog izvještaja o i izvršenju Budžeta općine za period januar – septembar 2020. godine, te utvrdilo vrijednost boda komunalne naknade za 2021. godinu.

Na sjednici su imenovane i Komisije koje će djelovati pri Općinskom vijeću Pale FBiH za pitanja odnosa sa vjerskim zajednicama, boračke populacije, ravnopravnosti spolova, odlikovanja i priznanja, propisa i mandatsko-imunitetskih pitanja,  pitanja mladih, te je obrazovana i Etička komisija časti.

Također se odlučivalo  o pitanjima JU DZ Prača, te je razriješen dosadašnji Upravni odbor, usvojeno rješenje o imenovanju UO DZ Prača na period od šezdeset dana, te donešen Zaključak o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje Upravnog odbora ove zdravstvene ustanove.

Vijećnici SDP-a BiH u Općinskom vijeću Pale tražili su da se sjednice Općinskog vijeća prenose uživo putem signala lokalnog radija, kantonalne televizije, te putem društvenih mreža.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *