Obavještenje o promjeni adrese mjesne zajednice Prača

Mjesna zajednica Prača promijenila je adresu jer su se prostorije mjesne zajednice nalazile u neadaptiranoj zgradi u ulici Trg Kemala Keme Hrve br.16.

Nova adresa mjesne zajednice Prača nalazi se u zgradi općine Pale na adresi Himze Sablje br.33.

Radnoj vrijeme sekretara i mjesne zajednice je od 08:00h do 16:00h, s tim da je rad sa strankama od 08:00h do 12:00h, a po potrebi i više. Dok je od 12:00h pa do 16:00h rad na terenu.

Share