Održana 13-ta sjednica OV Pale

Općinsko vijeće Pale, jučer je održalo posljednju sjednicu u 2021. godini.

Na samom početku prilikom davanja Prijedloga Zaključka o usvajanju Zapisnika sa XII sjednice OV, vijećnica Fatima Bujak (BHD) istakla je primjedbe na zapisnik sa prošle sjednice, zahtijevajući od sekretara OV da ponovno presluša snimak sa prethodne sjednice i ispravi krive navode.

Vijeće je na jučerašnjoj sjednici usvojilo Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2022. godinu.

Prijedlog o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Pale za 2021. godinu, izazvao je najviše polemike. Članovi Komisije za budžet koja djeluje pri Općinskom vijeću izvjestili su vijećnike da su u protekla dva dana zasjedali i tražili da se izvrše korekcije ovog dokumenta, kako bi bilo moguće pratiti tokove novca, odnosno da ovaj dokument zadrži formu koja je korištena i do sada, bez bilo kakvih izmjena. Sa devet glasova ZA i dva PROTIV (SDP), usvojen je rebalans budžeta za 2021. godinu.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Budžeta Općine Pale za 2022. godinu, te Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta Općine Pale za 2022. godinu.

Usvojen je i Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Pale za 2022. godinu, kao i Prijedlog Zaključka o usvajanju prijedloga za izradu plana rada skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022. godinu.

Na  sjednici su se našle i četiri informacije i to: Informacija o izdanim urbanističkim, građevinskim i upotrebnim dozvolama i prihodima ostvarenim po osnovu istih u 2021. godini, Informacija o ostvarenim prihodima po osnovu komunalne naknade u 2021. godini, Informacija o ostvarenim prihodima za pružene usluge katastra u 2021. godini i Informacija o prometu nekretnina u 2021. godini.

Pred vijećem se našlo i Pismo namjere za korištenje objekta – Advanced Vision d.o.o. Sarajevo, a riječ je o namjeri navedene firme za pokretanjem proizvodnje na području naše općine. Vijeće se saglasilo da se navedenoj firmi iz Visokog dodijeli jedan od objekata bivše kasarne u Hrenovici, radi pokretanja proizvodnog pogona. Navedena firma je u pismu najmjere istakla da se namjerava baviti proizvodnjom medicinskih maski i plastičnih čaša.

Klub vijećnika BHD, NiP i A-SDA uputio je inicijativu, kojom od lokalnih vlasti traži rješavanje pristupnog puta za mjesno mezarje Turkovići (Gaz) što predstavlja dugogodišnji problem građanima ovog naselja. Također, isti klub je zatražio informacije lokalnog radija u vezi sa pokrivenošću njihovim signalom, finansijskom učešću, te prijedloge mjera i radnji koje bi bile u funkciji poboljšanja usluga i povećanja slušanosti.

Na kraju sjednice vijećnici su uputili novogodišnje čestitke građanima Općine Pale.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *