Održana 27. sjednica općinskog vijeća Pale

Dana 29.12.2022.godine(četvrtak) održana je XXVII (dvadeset sedma) sjednica OV Pale FBiH. Današnjoj sjednici nisu prisustvovale tri vijećnice, čiji su izostanci opravdani, Ilmana Imširović(SDP), Elvedina Prljača (SDA) i Neira Škulj (SDA).

Sjednicu OV Pale FBiH otvorio je predsjedavajući Senad Mutapčić, i tim povodom iščitao Dnevni red, koji je zatim dao na glasanje. Jednoglasno je usvojen, sa 8 glasova ZA , nijedan glas protiv, i niko nije bio suzdržan.

Dnevni red se sastojao od šest tačaka, i na Prijedlog predsjedavajućeg Mutapčića, na Dnevni red se dodala  tačka koja se odnosila na Prijedlog budžetskog kalendara, i svrstala se u drugu tačku današnje sjednice.

Druga tačka, također je usvojena jednoglasno, svih osam vijećnika je glasalo za usvajanje ove tačke.

Treća tačka Dnevnog reda Prijedlog izmjene i dopune Budžeta Općine Pale FBiH za 2022.godinu. usvojena je jednoglasno uz diskusiju vijećnika.

Vijećnik Nedžad Drugovac (SDA)  ujedno  i predsjednik komisije za budžet, prvi je prodisku

 

tirao ovu tačku, naglasivši da je komisija bila ZA da se po Zakonu isplati jednokratna pomoć u iznosu od 1.080,00 KM, koja važi do 31.decembra ove godine. Načelnik Almin Ćutuk je upoznao vijećnike sa trenutnim stanjem budžeta Općine, te je istaknuo da Općina ne može isplatiti tu jednokratnu pomoć, izričito zbog loše finansijske situacije.

Pod tačkom četiri, našao se Prijedlog Budžeta Općine Pale FBiH za 2023.godinu. Vijećnici su diskutovali o ovoj tački, dok je Klub SDA dao Prijedlog da Općina nastavi stipendirati učenike i studente u 2023.godini. Broj stipendija se povećao na 10, pet stipendija za učenike srednjih škola, pet za studente. U ovom slučaju naglasili su, ako ne bi bio dovoljan broj studenata, preostale stipendije, preusmjerit ce na stipendiranje učenika srednjih škola. Iznos stipendije za studente  biće 130,00KM, dok za učenike srednjih škola 100,00KM. Također, na Prijedlog Kluba SDA, Osnovnoj Školi Prača, Općina će izdvojiti novčana sredstva u iznosu od 1000,00KM za nabavku školskog pribora. Tačka sa prijedlozima je usvojena jednoglasno.

Ostale tačke na Dnevnom redu su usvojene jednoglasno, uz diskusiju vijećnika. Riječ je o tačkama 5. I 6. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta Općine Pale 2023.godinu i Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Pale za 2023.godinu.

Posljednja tačka Dnevnog reda odnosila se na Prijedloge, vijećnička pitanja i sugestije.

Fatima Bujak ispred BHD, dala je prijedlog da se uputi zahtjev Centrotransu, kako bi se ponovo uspostavila ukinuta  linija Bare-Sarajevo, te zahtjev Vladi BPK Goražde  kako bi pružila podršku za uspostavu te linije. Također jedan od Prijedloga Kluba BHD i ASDA, da se plan budžeta 2023-2025.godina uvrsti nabavka kombajna za potrebe stanovnika Općine Pale FBiH. Spomenuti Prijedlog nije uvršten u Plan budžeta, no međutim postoji volja za rješenje prijedloga.

 

Na samom kraju, vijećnici su pohvalili ovogodišnji rad vijeća, poželjeli sretne praznike, i da 2023.godina bude uspješnija od prethodne.

Nakon iscrpljenog Dnevnog reda, predsjedavajući je zatvorio sjednicu OV Pale.

Dnevni red možete preuzeti na stranici VIJEĆE/DOKUMENTI VIJEĆA.

Share