ODRŽANA TRIDESET PRVA SJEDNICA OV PALE FBIH

Dana 04.05.2023.godine, u prostorijama male sale, održana je trideset prva sjednica OV Pale FBiH. Sjednici vijeća nisu prisustvovali vijećnici Elvedina Prljača (SDA), Fahrudin Mulić (SDA) i Ilmana Imširović (SDP), koja je ujedno dala ostavku na mjestu vijećnice ispred Stranke demokratske partije. Njihovi izostanci su opravdani. Sjednicu je započeo predsjedavajući OV Mr.sc. Senad Mutapčić, dipl. ing. maš.
Dnevni red je usvojen jednoglasno, a na njemu se danas našlo jedanaest tačaka i jedna podtačka, i sa istog su skinute dvije tačke koje se odnose na Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskog organa uprave Pale, i Informacija Organizacijskog odbora povodom 19.Marta Dana reintegracije Prače u FBiH, provedenim aktivnostima, i utrošku novčanih sredstava iz Budžeta Općine.
Prva tačka Dnenvog reda Prijedlog Zaključka o usvajanju zapisnika sa 30. Sjednice OV Pale FBiH, usvojena je jednoglasno.
Također, na Dnevni red predsjedavajući Mutapčić je predložio da se stavi tačka Rješenje o imenovanju organizacijskog odbora povodom kulturno-sportske manifestacije Pračansko ljeto 2023.godine. Formiran je novi saziv OO, i vijećnici su jednoglasno usvojili ovu tačku.
Usvojena je i tačka tri Dnevnog reda, Prijedlog Pravilnika o vrstama vlastitih javnih prihoda Općine Pale.Svi vijećnici su bili ZA.
Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Pale za 2022.godinu, uz diskusiju vijećnika, također je usvojen jednoglasno.
Na današnjem Dnevnom redu našla se tačka Rješenje o imenovanju Organizacijskog odbora povodom 22.maja, Dana otpora mjesne zajednice Hrenovica, kao i tačka koja se odnosi na Rješenje o imenovanju Organizacijskog odbora povodom 28.maja, Dana smrti Alije Prazine, obje tačke su usvojene jednoglasno, i izabran novi saziv OO, povodom ova dva datuma na prostorima Općine Pale FBiH.
Usvojena je i tačka i 7., Prijedlog Zaključka o oslobađanju plaćanja zakupine – T.R. Sumeja.
Na Prijedlog predsjedavajućeg Mutapčića, koji je tražio da se oslobodi od plaćanja zakupnine trgovačka radnja Sumeja, do 31.decembra tekuće godine, svi vijećnici su bili ZA i podržali ovaj Prijedlog.
Vijećnici su diskutovali i o tačkama 8. I 9., Informacija o socijalnom statusu porodice Ramović i Informacija o događajima zbog kojih su se građani zabrinuli za sigurnst djece. Obje Informacije su primljene k znanju, i tačke su usvojene jednoglasno.
Posljednja tačka današnje sjednice odnosila se na Prijedloge, sugestije, inicijative i odgovore. Od strane vijećnika prihvaćena je građanska inicijativa za postavljanje usporivača brzine u naselju Turkovići – Hrenovica, i ona će biti proslijeđena na dalju obradu nadležnim organima.
Vijećnik Mirnes Ćutuk(SDP) podnio je inicijativu za donošenje Zaključka da se vijeću dostave inormacije o trafostanicama na području Općine, i taj Zaključak je usvojen jednoglasno.
Također, vijećnik Aljo Sprečo je uputio inicijativu načelniku i službama da riješe problem oštećenih puteva usljed sječe i transporta.
Nakon iscrpljenog Dnevnog reda, predjsedavajući je zatvorio sjednicu.
 
Preuzeto o Radio Prača.
 
Akte sa sjednice općinskog vijeća možete preuzeti na sljedećem linku: https://praca.ba/dokumenti-4/
Share