Održana trideseta sjednica OV Pale FBiH

U maloj sali općine Pale FBiH, održana je trideseta sjednica OV Pale sa sljedećim dnenvim redom.

D N E V N I     R E D

  1.  Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Prijedlog Odluke o visini komunalnih taksi općine Pale,
  3. Prijedlog Rješenje o imenovanju Organizacijskog odbora povodom 21. Aprila, Dana bitke na Lokvi – pogibije komandanata Edina Prljače i Himze Sablje,
  4. Izvještaj o radu JU Dom zdravlja “Prača” za 2022. godinu,
  5. Izvještaj o radu JKP “Prača” za 2022. godinu,
  6. Izvještaj o radu JP Kulturno informativni centar „Prača“ za 2022. godinu,
  7. Izvještaj o radu organa mjesnih zajednica za 2022. godinu,
  8. Rezultati ispitivanja tržišta za nabavku kombajna,
  9. Prijedlozi, sugestije, vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.

 

 Sjednicu OV je otvorio predsjedavajući vijeća Mr.sc Senad Mutapčić, dipl.ing.maš.

Današnjoj sjednici prisustvovali su svi vijećnici, osim vijećnice Ilmane Imširović (SDP) i njen izostanak je opravdan od strane prisutnih. Pored vijećnika, sjednici su prisustvovali, direktori javnih ustanova i preduzeća, predstavnici općinske službe, civilne zaštite, mjesne zajednice.

Na Dnevnom redu našlo se devet tački, a sjednicu su započeli glasanjem dnevnog reda, koji je usvojen jednoglasno.

Prva tačka Dnevnog reda odnosila se na Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 29.sjednice OV Pale, i ova tačka je također usvojena jednoglasno.

Druga tačka sa današnje sjednice odnosila se na Prijedlog Odluke o visini komunalnih taksi Općine Pale, uz diskusiju vijećnika, ova tačka Dnevnog reda je usvojena jednoglasno.

Kada je u pitanju Prijedlog Rješenje o imenovanju Organizacijskog odbora povodom 21.aprila, Dana bitke na Lokvi-pogibije komandanata Edina Prljače i Himze Sablje, došlo je do izmjena članova pomenutog odbora, i uz izmjene i diskusiju, treća tačka Dnevnog reda je usvojena sa svih deset glasova ZA.

Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Prača za 2022.godinu je prihvaćen i usvojen od strane vijećnika, uz dodatnu diskusiju vijećnika, i pitanja koja su usmjerena direktoru ove ustanove. Direktor Medo Žigović je objasnio trenutnu situaciju, i dodao da je u toku prekvalifikacija jednog od uposlenika za obavljanje poslova laboranta.

Također, Izvještaj o radu JKP Prača za 2022.godinu je usvojen jednoglasno, uz pohvale vijećnika prema ovom preduzeću. Pohvaljen je dosadašnji rad direktora i uposlenika, koji svojim naporom i trudom rade na boljem funkcionisanja preduzeća.

Na Dnevnom redu našao se i Izvještaj o radu JP Kulturno informativni centar Prača za 2022.godinu. Vijećnici su uputili neka od pitanja ka direktoru ovog preduzeća, na koja su vijećnici dobili odgovore na ista. Direktor KIC Prača je kazao kakvo je trenutno stanje u radiju, te ukazao na probleme sa kojima se nosi ovo preduzeće, uz nadu da će ove godine situacija na svim poljima biti znatno bolja. Izvještaj je usvojen jednoglasno, svih deset ruku je bilo ZA.

Izvještaj o radu organa mjesnih zajednica je usvojen jednoglasno.

Kada je u pitanju tačka 8.Dnevnog reda, Rezultati ispitivanja tržišta za nabavku kombajna, vijećnici su uz diskusiju usvojili ovu tačku jednoglasno, s tim da je Klub SDA predložio Zaključak načelniku Općine, da u narednom periodu angažuju i obezbjedi sredstva za nabavku kombajna.

Posljednja tačka današnje sjednice odnosila se na prijedloge, sugestije, vijećnička pitanja.

Ispred Kluba SDA Nedžad Drugovac je podnio jednu inicijativu, da se izdvoje novčana sredstva iz budžeta Općine u iznosu 250 KM, povodom Dana planete Zemlje, za realizaciju čišćenja naselja u Općini Pale.

Nakon iscrpljenog Dnevnog reda, predsjedavajući Mutapčić je zatvorio sjednicu.

Preuzeto od Radio Prača – novinar Berina Žigo

Sve dokumente općinskog vijeća Pale možete preuzeti ovdje.

Share