Poziv za sjednicu Kolegija OV Pale

Dana 18.04.2023. godine (UTORAK) održati će se sjednica Kolegija općinskog vijeća Pale (Poziv za sjednicu Kolegija OV Pale-preuzmite).

 

D N E V N I     R E D

 1. Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termina održavanje 31. redovne sjednice Općinskog vijeća Pale,
 2. Tekuća pitanja:
  • Informacija o novonastalim događajima na području općine Pale,
  • Informacija o socijalnom statusu porodice Ramović iz Prače.

Raspoloživi materijali do dana slanja poziva su:

 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Rješenje o imenovanju Organizacijskog odbora povodom 22. Maja, Dana otpora mjesne zajednice Hrenovica,
 3. Rješenje o imenovanju Organizacijskog odbora povodom 28. Maja, Dana smrti Alije Prazine,
 4. Prijedlog Zaključka o oslobađanju plaćanja zakupnine – T.R. Sumeja,
 5. Prijedlozi, sugestije, vijećnička pitanja, inicijative i odgovori:
  • Inicijativa građana Hrenovice za postavljanje usporivača brzine.

Materijali koji imaju rok dostave do 17.04.2023. godine su:

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Pale za 2022. godinu,
 2. Informacija Organizacijskog odbora povodom 19. Marta Dana reintegracije Prače u FBiH, provedenim aktivnostima i utrošku novčanih sredstava iz Budžeta Općine.

Napomena:

 Moguće je da do sjednice Kolegija pristignu i dodatni materijali koji nisu navedeni ovim pozivom i nisu dio prijedloga dnevnog reda.

Sjednica Kolegija održat će se u maloj sali za sastanke (zgrada Općine Pale FBiH, Himze Sablje br.33)

 NAPOMENA: Na osnovu člana. 7, stav 1 alineja b), Poslovnika Općinskog vijeća (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/22) svaki vijećnik može podnijeti nacrte i prijedloge propisa i akata iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Share