POZIV ZA SJEDNICU KOLEGIJA OV PALE

Sjednica Kolegija OV održati će se dan 18.05.2023. godine ( ČETVRTAK) sa početkom u 10:00 sati.

PRILOG: Prijedlog Dnevni red za 32. sjednicu

D N E V N I     R E D

 1. Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termina održavanje 32. redovne sjednice Općinskog vijeća Pale,
 2. Prijedlozi, sugestije, vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.

Raspoloživi materijali do dana slanja poziva su:

 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća
 2. Informacija Organizacijskog odbora povodom 1. Aprila- Dana pogibije Rasima Imširovića,
 3. Informacija Organizacijskog odbora povodom 19. marta- Dana reintegracije Prače,
 4. Izvještaj Udruženja demobilisanih boraca o utrošku novčanih sredstava dodijeljenih iz Budžeta Općine u 2022. godinu.

Materijali koji imaju rok dostave do 18.05.2023. godine su:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Pale za period januar-mart 2023. godine,
 2. Informacija o količini osjećane drvne mase i dodijeljenih sredstava na osnovu eksploatacije šuma sa područja Općine Pale u 2022. godini,
 3. Informacija o stanju i servisiranju mobilne, fiksne mreže i 3g bazne stanice na području Općine Pale,
 4. Informacija o pružanju usluga odvoza smeća, vodosnadbijevanju, održavanju lokalnih puteva, uličnoj rasvjeti i mjerama koje treba poduzeti da bi se te usluge poboljšale,
 5. Informacija Organizacijskog odbora povodom 21. Aprila- Dana bitke na Lokvi – pogibije komandanata Edina Prljače i Himze Sablje.

Materijali koji su skinuti sa dnevnog reda 31. sjednice:

 1. Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskog organa uprave općine Pale.

 Napomena:

 Moguće je da do sjednice Kolegija pristignu i dodatni materijali koji nisu navedeni ovim pozivom i nisu dio prijedloga dnevnog reda.

Sjednica Kolegija održat će se u maloj sali za sastanke (zgrada Općine Pale FBiH, Himze Sablje br.33)

 NAPOMENA: Na osnovu člana. 7, stav 1 alineja b), Poslovnika Općinskog vijeća (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/22) svaki vijećnik može podnijeti nacrte i prijedloge propisa i akata iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Share