POZIV ZA XXXI (TRIDESET PRVU) SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PALE

Dana 18.04.2023. godine održana je sjednica Kolegija općinskog vijeća Pale. Na dnevnom redu sjednice Kolegija našle su se sljedeće tačke i to:

 1. Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termina održavanje 31. redovne sjednice Općinskog vijeća Pale,
 2. Tekuća pitanja.

Kolegije je usvojio predloženi dnevni red i odredio termin održavanje 301 redovne sjednice općinskog vijeća za dan 04.05.2023. godine (ČETVRTAK) sa početkom u 12:00 sati.

 

D N E V N I     R E D

 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskog organa uprave općine Pale,
 3. Prijedlog Pravilnika o vrstama vlastitih javnih prihoda općine Pale,
 4. Rješenje o imenovanju Organizacijskog odbora povodom 22. Maja, Dana otpora mjesne zajednice Hrenovica,
 5. Rješenje o imenovanju Organizacijskog odbora povodom 28. Maja, Dana smrti Alije Prazine,
 6. Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Pale za 2022. godinu,
 7. Informacija Organizacijskog odbora povodom 19. Marta Dana reintegracije Prače u FBiH, provedenim aktivnostima i utrošku novčanih sredstava iz Budžeta Općine,
 8. Prijedlog Zaključka o oslobađanju plaćanja zakupnine – T.R. Sumeja,
 9. Informacija o socijalnom statusu porodice Ramović,
 10. Informacija o događajima zbog kojih su se građani zabrinuli za sigurnost djece,
 11. Prijedlozi, sugestije, vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.
  • Inicijativa građana Hrenovice za postavljanje usporivača brzine

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Mr.sc. Senad Mutapčić, dipl. ing. maš.

 

  Sjednica Općinskog vijeća će se održati u maloj sali za sastanke (zgrada Općine Pale FBiH, Himze Sablje br.33).

 NAPOMENA: Na osnovu člana. 7, stav 1 alineja b), Poslovnika Općinskog vijeća (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/22) svaki vijećnik može podnijeti nacrte i prijedloge propisa i akata iz nadležnosti Općinskog vijeća.  Prijedloge akata za predloženi dnevni red možete dostaviti najkasnije jedan (1) dan prije održavanja zakazane sjednice kako bi isti mogli biti proslijeđeni na dalje razmatranje.

Share