PREDSTAVNICI BPK-A GORAŽDE PREDLOŽILI KANDIDATE U ORGANE I TIJELA SOGFBiH

Kako bi se izvršile pripreme za Izbornu skupštinu Saveza općina i gradova FBiH (SOGFBiH) koja je planirana u septembru u cilju predlaganja kandidata za organe i tijela Saveza jučer je u Maloj sali Gradske uprave Grada Goražda održan sastanak predstavnika SOGFBiH i gradonačelnika/načelnika tri lokalne zajednice BPK-a Goražde.

Svrha sastanaka na nivou kantona je da gradonačelnici/načelnici predlože predstavnike jedinica lokalne  samouprave  sa područja svojih kantona u organe i tijela Saveza. Deset članova Predsjedništva  Skupštine Saveza biraju se na način da općine/gradovi sa područja svog kantona između sebe biraju po jednog predstavnika u Predsjedništvo  Saveza. Isti princip se primjenjuje i na izbor članova komisija Saveza.

Kada je u pitanju rukovodstvo Saveza, predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Saveza, predsjednik i zamjenik predsjednika Predsjedništva Skupštine Saveza mogu biti predloženi sa područja svog kantona ili sa područja drugog kantona odnosno cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Za članove Nadzornog odbora, općine/gradovi mogu predložiti člana sa područja cijele  Federacije BiH.

Govoreći o danas održanom sastanku predstavnica SOGFBiH Selma Fišek je naglasila – ”SOGFBiH koji je zakonski zastupnik općina i gradova u Federaciji BiH pred višim nivoima vlasti je trenutno u procesu pripreme Izborne skupštine s tim u vezi smo danas u Goraždu, gdje smo na sastanku sa načelnicima općina i gradova iz BPK-a došli da čujemo prijedloge za organei i tijela Saveza koji će nam na predstojećoj Izbornoj skupštini trebati. Izborna skupština je u septembru i do sada je ovo treći kanton u kojem smo održali ove sastanke i u predstojećem periodu do septembra namjeravamo održati sastanke i u preostalih sedam kantona. SOGFBiH ispunjava svoju primarnu ulogu zakonskog zastupnika kako je to definisano Zakonom o principima lokalne samouprave ali pored te uloge tu smo da svojim članicama pokušamo pružiti svaku drugu vrstu pomoći kada je upitanju implementacija različitih projekata vezanih za lokalni nivo vlasti ali i kod niza drugih inicijativa i pitanja sa kojima se susreću naše lokalne zajednice.”

Riječi zahvalnosti na izboru u Predsjedništvo Saveza ispred BPK-a uputio je gradonačelnik Goražda Ernest Imamović – ”Danas sam dobio povjerenje od općina Pale u FBiH i Foča u FBiH da u ime našeg Kantona budem član Predsjedništva Saveza. Izuzetno bitan organ iz razloga što svakodnevnim zakonskim regulativama imamo pravo na davanje mišljenja i zajednički nastup i djelovanje prema FBiH.”

Izvor: gorazde.ba

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *