Premijerka BPK Goražde i načelnik općine Pale u FBiH potpisali ugovore o realizaciji projekata

S ciljem podrške u realizaciji projektnih aktivnosti lokalnih zajednica u sastavu BPK Goražde na osnovu programa utroška sredstava sa ekonomskog koda Tekući transferi drugim nivoima vlasti, Vlada BPK Goražde finansijski  je podržala dva veoma značajna projekta Općine Pale u FBiH. Ugovore o realizaciji projekata sa načelnikom općine Pale u FBiH Alminom Čutukom potpisala je danas premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Radi se o projektu „Socio-ekonomsko osnaživanje lokalnog stanovništva“ za čiju realizaciju je Vlada BPK Goražde izdvojila 50.000KM te projektu za uspostavu nove autobuske linije za vrijeme ljetnog vremenskog perioda na relaciji Prača-Goražde i Goražde-Prača u iznosu od 2.000 KM.

Prema riječima premijerke BPK Goražde Aide Obuće, Vlada BPK Goražde nastoji podržati projektne aktivnosti lokalnih zajednica u sastavu BPK Goražde te Grada Goražde, koje su prema njihovim procjenama prioritetne, prvenstveno kada se radi o povećanju broja zaposlenih.

„Implementacijom projekta  „Socio-ekonomsko osnaživanje lokalnog stanvoništva“ koji je podržala Vlada BPK Goražde dvadest mladih ljudi s prostora lokalne zajednice Pale u FBiH će dobiti priliku za zaposlenje kako bi obezbijedili egzistenciju za sebe i svoje porodice. Kada je riječ o projektu obezbjeđenja autobuske linije na relaciji Goražde- Prača,  stanovnici ove lokalne zajednice će prema redu vožnje koji je dogovoren sa prijevoznikom imati obezbijeđen prijevoz u vremenu kada nema učenika u školama, odnosno kada je period ljetnog raspusta. S ciljm podrške projektima, Vlada BPK Goražde nastoji u kontinuitetu inicirati lokalne zajednice da dostavljaju projekte prema Vladi, ali isto tako želim da kažem da je neophodno obezbijediti i dio vlastitog učešća. Kao što je svima poznato,  općina Pale u FBiH je specifična po tome što je jedna od najnerazvijenijih u FBiH i onda tu imamo više senzibiliteta kada je u pitanju iznos finansijskih sredstava kojim se reaguje“-ovom prilikom kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Načelnik općine Pale u FBiH Almin Ćutuk podcrtao je da ova općina u većini slučajeva zavisi od pomoći viših nivoa vlasti, tako da je i ova podrška izuzetno značajna.

„ Sama činjenica da je u pitanju 20 radnih mjesta na prostoru ove lokalne zajednice govori koliko je bitna realizacija ovog projekta koji implementiramo sa organizacijom Cartisa. U pitanju je 12 porodica gdje je predviđeno ekonomsko osnaživanje, jedan biznis i jedan start koji će se finansirati iz ovog projekta. Jako je bitna saradnja sa većim nivoima, a posebno sa Vladom BPK Goražde koju smo mi I u dosadašnjem periodu imali“ – naglasio je Ćutuk.

Izvor: Vlada BPK

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *