Promocija i razvoj domaćeg turizma

Posjeta načelnika Općine Pale Almina Ćutuka firmi „M97 tours“ protekla je u ozračju razmjene ideja za razvoj domaćeg turizma sa vlasnikom i direktorom ove firme Adnanom Kaljancem.

Kaljanac je ovu priliku iskoristio kako bi načelnika općine upoznao sa dosadašnjim djelovanjem ove turističke agencije koja se bavi organizacijom putovanja na atraktivne destinacije, a koja je u zadnje vrijeme poseban akcent stavila na promociju domaćeg turizma.

Vlasnik i direktor „M97 tours-a“ posjeduje veliko iskustvo u ovoj oblasti, a ono što je  interesantno je da je ovaj poduzetnik, čovjek sa naših prostora i u narednom periodu planira izgraditi turistički kompleks na prostoru naše općine koji će uključivati smještajne kapacitete i adrenalinski park, što je veoma atraktivno ljubiteljima sportskog turizma. Radovi na ovom kompleksu već su započeti, a načelnik je istakao da će svaki projekat koji je u funkciji stvaranja novih radnih mjesta naići na razumijevanje općine.

Kaljanac je istakao da bi za privlačenje novih investicija od izuzetne važnosti bilo bratimljenje naše općine sa nekom od općina iz Republike Turske, te da u tom pravcu treba i djelovati.

Ovom prilikom je načelno dogovorena saradnja u okviru promocije i razvoja domaćeg turizma kako bi se prirodno bogatstvo i kulturno-historijsko naslijeđe iskoristilo u smjeru ekonomskog razvoja i oživljavanja općine.

Sastanku je prisustvao i predsjednik Udruženja za podršku i razvoj sportskog turizma „Avantur“ Muamer Drugovac, koji također posjeduje veliko iskustvo u promociji turističke djelatnosti u BiH.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *