Štab CZ Općine Pale: Poštovati i provoditi Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite

Usljed  situacije nastale u vezi sa širenjem virusa COVID – 19, jučer je u cijeloj Federaciji BiH proglašeno stanje nesreće.

S tim u vezi je jučer u  Sarajevu, održana prva vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) i na istoj su usvojene naredbe, kojima se nalaže lokalnim samoupravama, kantonalnim upravama, privrednim društvima, fizičkim i pravnim licima i građanima mjere postupanja u skladu sa Odlukom o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području F BiH.

U skladu sa naredbama Federalnog štaba civilne zaštite, Štab CZ Općine Pale na danas održanoj sjednici predložio je mjere u cilju zaštite građana općine Pale od aktualne pandemije. Sve naredbe Federalnog štaba CZ su preuzete i u potpunosti su na snazi od danas (18.03.2020.).

Obzirom da je Naredbom Kantonalnog štaba civilne zaštite naloženo općinskim štabovima da odrede mjesta izolacionih prostorija u slučaju pojave zaraženih osoba danas je donešena naredba o određivanju lokacije potencijalne karantene na prostoru naše općine.

Također je donesena naredba da se u smislu obezbjeđenja ishrane i dostave hrane uposlenicima firmi koje izvode radove na području općine omogući dostava hrane uz poštivanje higijenskih i epidemioloških mjera zaštite u skladu sa Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite.

Odlučeno je da je za potrebe općinskog štaba CZ neophodno obezbijediti hranu i dostavu iste ugroženim licima, te je s tim u vezi donešena naredba o angažovanju društvenog restorana u svrhu pripreme i dostave hrane u periodu od 7,00 – 20,00 h.

Školska nastava on-line trenutno nije izvodiva, ali je omogućena nastava putem viber komunikacije nastavnika i učenika Osnovne škole Prača.

Ovim putem, građanima su ponuđeni brojevi telefona putem kojih mogu dobiti više informacija o epidemiološkoj situaciji i naredbama kriznih štabova:

CZ: 061/142-071, 062/279-476, 062/506-836

DZ: 038/799-020

U cilju prevencije zaraze virusom Covid-19 u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, građani mogu prijaviti one osobe koje se ne pridržavaju rješenja o samoizolaciji, kao i osobe za koje znaju da su boravile u inostranstvu, a još uvijek nisu evidentirane.

Policiju možete kontaktirati putem telefona:

PU Prača: 038/799-110

Sve prijave su anonimne.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *