Tekst javnog predpoziva za drugi krug projekta, zajedno sa aplikacionom formom.

Caritas Švicarske u BiH, zajedno sa partnerskim opštinama: Čajniče, Foča FBiH, Foča, Grad Goražde, Novo Goražde, Pale FBiH, Višegrad i Rudo, otvorio je II Javni predpoziv za lokalno stanovništvo navednih opština s ciljem podrške i osnaživanja kroz učešće i finansiranje u projektu SELLS. Cilj je podržati pojedince i porodice, lokalna udruženja i male biznise koji imaju ideju na koji način uvećati vlastito prihodovanje, a spadaju u kategoriju nezaposlenih, zaposlenih sa nedovoljnim primanjima i druge kategorije stanovništva u nepovoljnom ekonomskom i socijalnom položaju. Grantovi do 5,000 KM za pojedince i do 15,000 KM za oblike zajedničkog poslovanja, u naredne dvije godine, bit će finansirani od strane Caritasa Švicarske, navedenih opština i podrazumijevaju finansijsko učešće korisnika do 20%.

Sve detalje i Prijavni formular je moguće pronaći na info pultu opština, web stranicama opština i na FB stranici Caritasa Švicarske u BiH.

Posebno ohrabrujemo žene i ženske organizacije, omladinske organizacije u bilo kojoj oblasti djelovanja (poželjno zanatstvo), te pojedince i grupe usmjerene na IT sektor, da se prijave.

Predpoziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, do 02.12.2021 godine.

Tekst javnog pretpoziva možete preuzeti  ovdje

Aplikaciona forma ovdje

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *