TURIZAM

KANJOJ RIJEKE 1
KANJON RIJEKE PRAČA2
PAVLOVAC6
PAVLOVAC2
Kameni spavači komrani
Kameni spavači komrani1
KANJON RIJEKE PRAČA
Pale-praca
bare
datelji7
lovački dom
gosina
Hrenovica
praa3
Klek
pavlovac9
VINA
praa2
turskaravan
datelji7
praa1
datelji2
datelji
datelji6
datelji4
datelji3
praa3
previous arrow
next arrow

Na području općine postoje prirodne, historijske i kulturne pretpostavke za razvoj turističe djelatnosti. Zbog proteklih ratnih dešavanja, nedovoljnog ulaganja, nedostatka interesa i neorganizovanosti u ovoj oblasti, te pretpostavke se uopšte ili sasvim malo koriste.

Nosilac ugostiteljske, a sa njom povezane i turističke aktivnosti je firma Bijela Voda d.o.o. Prača, koja ima kvalitetne smještajne kapacitete hotel, restoran, salon i kuhinju sa specijalitetima ovog kraja. Lokacija posjeduje i skijalište, a u sastavu je i punionica vode za piće Bijela Voda.

Bogato kulturno-historijsko naslijeđe ovog područja upotpunjuje njegovu turističku kartu na kojoj se posebno ističe : Semiz Ali-pašina džamija i Turbe u Prači, Stari grad Pavlovac, nalazište stećaka, izvorišta zdrave vode, šumsko bogadstvo, lovišta i ribolovišta, ljekovito bilje i čist vazduh.
Zahvaljujući povoljnoj klimi, šumskim predjelima, vodotocima, bogatoj flori i fauni, područje općine Pale FBiH je izuzetno povoljno za razvoj lovnog, ribolovnog i rekreativnog turizma.

Uz afirmisanje programa kućne radinosti, osnježivanje staza za skijalište, stimulisanja proizvodnje zdrave hrane, zaštitu domaćeg i ekološki ispravnog proizvoda, općina Pale FBiH ima velike mogućnosti za razvoj turizma i ugostiteljstva pri čemu je neophodno preuzeti značajne korake. Neophodno je poduzeti određene aktivnosti u pravcu unapređenja lovnog i seoskog turizma, kao i sportsko-rekreativnog turizma.

Turistički sadržaji sa prostora općine obuhvaćeni su i objedinjeni u kompletnoj turističkoj ponudi Turističke zajednice BPK Goražde, web sajtu “Visit Prača”, a neophodno je izraditi i turističku kartu općine Pale FBiH.

Selo Komrani

Još jedno u nizu planinskih sela neposredno u blizini Prače i Hrenovice. Selo se nalazi u jednoj kotlini i u cjelosti je vidljivo tek kada se dođe do ulaza u selo gdje je smještena jedna od mnogobrojnih nekropola sa stećcima.

Do sela se pristupa makadamskim putem iz pravca susjednog sela Datelji. Prelijep krajolik krase još ljepše planinske i biciklističke staze sa atraktivnim pećinama i vidikovcima.

Jedan od najljepših vidikovaca odakle se pruža čaroban pogled na Praču jeste na lokalitetu Pogled – gdje i samo ime mjesta sve govori.

Više možete pročitati na stranici VISITPRAČA-KOMRANI.

Selo Datelji

Selo je asfaltnim putem povezano sa Pračom, a sa Sarajevom iz pravca Pala u dužini od cca 40 kilometara.

Šume bukve, breze i smrče, blagi brežuljci, livade i šumski proplanci, izvori vode, bistri i brzi potoci su osnovne karakteristike pejzaža koji okružuje selo Datelje.

Više možete pročitati na stranici VISITPRAČA-DATELJI.

Selo Brdarići

Brdarići se nalaze na samo 10-tak minuta vožnje iz Prače. Nije gusto naseljeno i dijeli se na dva dijela od kojih drugi zaseoci su Drugovina i Menjak.

Više možete pročitati na stranici VISITPRAČA-BRDARIĆI.

Planinarski dom na Barama

Na prelijepom lokalitetu Srednjih Bara nalazi se planinarski dom koji pripada planinarskom društvu “Lisin” iz Sarajeva.

Više možete pročitati na stranici VISITPRAČA-DOM BARE.

Selo Vinča

Prelijepi kutak za porodični odmor neposredno u blizini Hrenovice – u Vinči. Idealan izbor za porodični odmor sa djecom svih uzrasta. Na raspolaganju vam je raznolik sadržaj koji će vama i vašoj djeci pružiti potpuni užitak.

Više možete pročitati na stranici VISITPRAČA-VINČA.

Lovno turistički centar BIJELE VODE

U ljepoti bosanskog planinskog pejzaža nalazi se Lovno turistički centar BIJELE VODE.

Više možete pročitati na stranici BIJELE VODE.

Lovačko društvo "Dr. Zahid Čaušević"

*Lovačko društvo “Rasoha ” osnovano je 1997. godine.
*Godine 2012. mijenja naziv u LD “Dr Zahid Čausević”, njegujući tako dostojnu uspomenu na uglednog građanina naše Općine.
*Lovačko društvo “Dr. Zahid Čaušević” uspješno djeluje I danas broji oko 150 aktivnih članova lovaca sa tendencijom rasta.
*LD “Dr. Zahid Čaušević” posluje na osnovu Zakona o lovstvu FBiH i Statuta lovačkog društva.
*Od 1997. Godine, LD uspješno vodi gospodin Ibrahim Komarica. Iza njega su brojna priznanja za unapredjenje i razvoj ove grane privrede, od posebnog ekonomskog značaja za Općinu Pale u F BiH,jer predstavlja I čvrst temelj za dalji rast i razvoj ove djelatnosti na cjelokupnom području naše Općine.
*Za 23 godine svog rada LD je iz svojih sredstava sagradilo slijedeće lovačke objeke:
-lovački dom Hrenovica
-lovačka kuća Datelji tzv. Visočica
-lovačka kuća Prača
-lovačka kuća Plativor
-lovačka kuća Gunjače
-lovačka kuća Prešpica
-lovačka kuća Vihari
-lovačka kuća Previla

*Pored lovačkih objekata sagrađeni su i šadrvani na mjestima Gosina, Zeleni do, Profina Čeka, Prešpica i šadrvan u sklopu kolibe u Prači te u sklopu Lovačkog doma Hrenovica. *Šadrvani I postojanje vode oplemenjuju ove predjele i čine ih atraktivnim,ne samo za lovce i njihove sportske potrebe, nego I za ostale kategorije građana : turiste,planinare i rekreativce. Time pomaže promociju potencijalne turističke ponude, i podržava ekološke odlike prelijepih predjela u kojima su članovi LD sagradili dragocjene objekte.
*LD “Dr. zahid Čaušević” je izgradilo i prateće objekte u Dateljima, Hrenovici i Prači.
*LD “Dr Zahid Čaušević” zapošljava jednog profesionalnog lovočuvara i finansira ga iz vlastitih sredstava već 8 godina.
*U cilju razvijanja i daljeg popularisanja ove djelatnosti,LD “dr Zahid Čaušević se bratimilo I ostvaruje uspješnu saradnju, sa dva lovačka društva u zemlji i inostranstvu i to: LD “Sopot” Srbija i LD “Gradačac” iz Gradačca.

Više možete pročitati na stranici facebook stranici ULD dr. Zahid Čaušević.

Udruženje SRD "Toplik"

SRD “Toplik” Prača osnovano je davne 1952 godine, te je svoj rad obnovilo  1997 godine . SRD “Toplik “ Prača je malo udruženje i broji oko 70 članova svih uzrasta.Udruženje radi-djeluje u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu ( sl. novine FBIH broj: 64/04), ribolovnom osnovom i Ugovorom o ustupanju ribolovnog prava na ribolovnom području dodjeljenog od kantonalnog ministarstva privrede BPK Goražde. Ribolovno područje kojim gazduje SRD” Toplik “ Prača bogato je salmonidama i to potočnom pastrmkom i lipljenom. Sportsko-rekreacioni ribolov je dozvoljen samo umjetnim mamcima.

Više možete pročitati na stranici Udruženja SRD Toplik.

Udruženje žena za ruralni razvoj općine Pale

Više možete pročitati na facebook stranici Udruženje Žena Za Ruralni Razvoj Općine Pale.

Share