Udruženje SRD Toplik

Udruženje SRD Toplik Prača

SRD “Toplik” Prača osnovano je davne 1952 godine, te je svoj rad obnovilo  1997 godine . SRD “Toplik “ Prača je malo udruženje i broji oko 70 članova svih uzrasta.Udruženje radi-djeluje u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu ( sl. novine FBIH broj: 64/04), ribolovnom osnovom i Ugovorom o ustupanju ribolovnog prava na ribolovnom području dodjeljenog od kantonalnog ministarstva privrede BPK Goražde. Ribolovno područje kojim gazduje SRD” Toplik “ Prača bogato je salmonidama i to potočnom pastrmkom i lipljenom. Sportsko-rekreacioni ribolov je dozvoljen samo umjetnim mamcima.

Ciljevi i zadaci Udruženja su:

– provodjenje utvrđene ribolovne politike i saradnja s tjelima državne vlasti, naučnim institucijama i drugim interesnim institucijama,
– širenje i razvijanje masovnog boravka u prirodi u svrhu rekreacije i kreativnog odnosa bavljenjem sportskim ribolovom,
– razvoj i planiranje sportskog i turističkog ribolova,
– zaštita i unaprijeđenje ribljeg fonda i čovjekovog okoliša,
– takmičenja u sportskom ribolovu uz međusobno druženje i razvijanje takmičarskog duha,
– programiranje i planiranje razvoja ribolovnog područja u skladu sa  ribolovnom osnovom,
– staranje o zaštiti autohtonih endemnih vrsta riba, vodi brigu o okolišu i zaštiti svoga vodotoka preko svojih članova,
– organizacija stručnog usavršavanja ribolovaca,
– vrši i druge poslove po odlukama tijela Udruženja i odredbama ovog Statuta.

Dozvoljeni ulov:

Dozvoljeni maksimalni dnevni ulov je:

– 5 ( pet) pastrmki dnevno minimalne dužine  25 cm,

– 2 ( dva) lipljena dnevno minimalne dužine   30 cm.

Zabrane ribolova (Lovostaj):

– Potočna pastrmka od 01.10. do 28.02

– Lipljen od 01.10. do 31.05

Udruženje je donijelo odluku da se za 2011 godinu zabranjuje ribolov od mosta u naselju Voznica do kuče Radana Pečenice.

Poribljavanje:

Poribljavanje se vrši u skladu sa ribolovnom osnovom  Planom rada te je u 2010 godini izvršeno poribljavanje rijeke Prače mlađi potočne pastrmke veličine 10-12 cm u količini od 19.500 komada i lipljena veličine 7-10 cm u količini od 5.000 komada.

 

 

Objekti:

SRD Toplik Prača u kanjonu rijeke Prače posjeduje ribarsku kolibu sa šadrvanom – hladnjakom za odmor i druženje ribolovaca  i ostalih gostiju. Cijena iznajmljivanja ribarske kolibe za jedan dan iznosi 50,00 KM.

Ribočuvarska služba:

Udruženje ima ribočuvarsku službu koja broji pet članova od toga jedan profesionalni ribočuvar i četiri ribočuvara volontera , koji se brinu o zaštiti ribolovnog područja.

Ribolovne dozvole:

Ribolovne dozvole mogu se kupiti u prostorijam udruženja (zgrada općine) kod ribočuvara.

Cijene ribolovnih dozvola za 2011 godinu iznose:


1. Seniori – 100,00 KM

2. Juniori –   50,00 KM

3. Pioniri –     5,00 KM

4. Žene –    20,00 KM

5. RVI preko 50 % invalidnosti – 50,00 KM

6. Članarina bez ribolovne dozvole – 30,00 KM

7. Dnevna dozvola za državljane BIH – 20,00 KM

8. Dnevna dozvola za strane državljane – 30,00 KM

Upravni odbor:

–         Salispahić Avdo – Predsjednik udruženja

–         Mutapčić Šefko – Dopredsjednik udruženja

–         Sipović Vahid – Sekretar udruženja

–         Čutuk Almin – Član

–         Gugić Nedim – Član

–         Sipović Esad – Član

–         Fazlić Meho – Član

–         Salispahić Jasmin – Član

–         Žigo Almir – Član

Sjedište udruženja:

Trg Kemala Kema Hrvo bb 73290 Prača

Kontakt osoba:

Salispahic Avdo  – Predsjednik   Tel: +38738799100   Gsm: +38762506836

Sipovic Vahid – Sekretar          Tel: +38738799100    Gsm: +38761915390

Share