VIJEĆNICI

 • Predsjedavajući Općinskog vijeća
 • Ime i prezime: Senad Mutapčić
 • Rođen: 15.06.1993.
 • Adresa stanovanja: Halila Ligate, Prača
 • Kontakt telefon: 061/963-401
 • E-mail: senadmutapcic@hotmail.com
 • Stručna sprema: VSS
 • Zanimanje: Magistar mašinstva
 • Mjesto zaposlenja: //
 • Nacionalnost: Bošnjak
 • Stranačka pripadnost: Stranka demokratske akcije ( SDA)

 • Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća
 • Ime i prezime: Aljo Sprečo
 • Rođen: 13.02.1961.
 • Adresa stanovanja: Seje Bajramovića 13, Hrenovica
 • Kontakt telefon: 064/4281102
 • E-mail: //
 • Stručna sprema: SSS
 • Zanimanje: Mehaničar
 • Mjesto zaposlenja: Penzioner
 • Nacionalnost: Ostali
 • Stranačka pripadnost: Pokret Most 21

 • Ime i prezime: Nedžad Drugovac
 • Rođen: 13.12.1969.
 • Adresa stanovanja: Prača
 • Kontakt telefon: 061/265-579
 • E-mail: //
 • Stručna sprema: SSS
 • Zanimanje: Šumarski tehničar
 • Mjesto zaposlenja: J.P. “ BPŠ” d.o.o. Goražde
 • Nacionalnost: Bošnjak
 • Stranačka pripadnost: Stranka demokratske akcije ( SDA)

 • Ime i prezime: Neira Škulj
 • Rođena: 16.03.1994.
 • Adresa stanovanja: Himze Sablje 11, Prača
 • Kontakt telefon: 061/916-736
 • E-mail: neiraa.drakovac@gmail.com
 • Stručna sprema: SSS
 • Zanimanje: Frizer
 • Mjesto zaposlenja: Nezaposlena
 • Nacionalnost: Bošnjakinja
 • Stranačka pripadnost: Stranka demokratske akcije ( SDA)

 • Ime i prezime: Ekrem Sipović
 • Rođen: 02.06.1964.
 • Adresa stanovanja: Hrenovica
 • Kontakt telefon: 061/106-326
 • E-mail: //
 • Stručna sprema: SSS
 • Zanimanje: Trgovac
 • Mjesto zaposlenja: TR “ Samćo” Hrenovica
 • Nacionalnost: Bošnjak
 • Stranačka pripadnost: Stranka demokratske akcije ( SDA)
 • Ime i prezime: Fahrudin Mulić
 • Rođen: 16.01.1990.
 • Adresa stanovanja: Komrani 22
 • Kontakt telefon: 062/500-905
 • E-mail:
 • Stručna sprema: SSS
 • Zanimanje: Šumarski tehničar
 • Mjesto zaposlenja: Nezaposlen
 • Nacionalnost: Bošnjak
 • Stranačka pripadnost: Narod i pravda (NiP)
 • Ime i prezime: Elvedina Prljača
 • Rođena: 20.06.2000.
 • Adresa stanovanja: Edina Prljače bb, Prača
 • Kontakt telefon: 060/3299623
 • E-mail://
 • Stručna sprema: SSS
 • Zanimanje: Studentica
 • Mjesto zaposlenja: //
 • Nacionalnost: Bošnjakinja
 • Stranačka pripadnost: Stranka demokratske dkcije ( SDA)

 • Ime i prezime: Mirnes Ćutuk
 • Rođen: 08.04.1994.
 • Adresa stanovanja: Alije Prazine bb, Hrenovica
 • Kontakt telefon: 062/769-508
 • E-mail: mirnes_cutuk@yahoo.com
 • Stručna sprema: VSS
 • Zanimanje: Magistar mašinstva
 • Mjesto zaposlenja: EDELSTAHL-PROKROM doo
 • Nacionalnost: Bošnjak
 • Stranačka pripadnost: Socijaldemokratska partija BIH (SDP)

 • Ime i prezime: Ilmana Imširović
 • Rođena: 04.03.2000.
 • Adresa stanovanja: Hrenovačkog bataljona 15, Hrenovica
 • Kontakt telefon: //
 • E-mail: ilmanaimsirovic.sdp@gmail.com
 • Stručna sprema: SSS
 • Zanimanje: Studentica
 • Mjesto zaposlenja: //
 • Nacionalnost: Bošnjakinja
 • Stranačka pripadnost: Socijaldemokratska partija BIH (SDP)

 • Ime i prezime: Fatima Bujak
 • Rođena: 15.11.1977.
 • Adresa stanovanja: Turkovići bb, Hrenovica
 • Kontakt telefon: 061/066-716
 • E-mail: //
 • Stručna sprema: VSS
 • Zanimanje: Dipl.ecc
 • Mjesto zaposlenja: MUP BPK
 • Nacionalnost: Bošnjakinja
 • Stranačka pripadnost: BH Demokrati – Džebrail Bajramović

 • Ime i prezime: Haris Radača
 • Rođen: 31.07.1985.
 • Adresa stanovanja: Rasima Prljače 26, Prača
 • Kontakt telefon: 061/331-943
 • E-mail: haris.radaca@gmail.com
 • Stručna sprema: SSS
 • Zanimanje: Aviomehaničar
 • Mjesto zaposlenja: //
 • Nacionalnost: Bošnjak
 • Stranačka pripadnost: Stranka demokratske aktivnosti (A-SDA)
Share