Vijećnici

Predsjedavajući Općinskog vijeća
Ime i prezime: Senad Mutapčić
Rođen: 15.06.1993.
Adresa stanovanja: Halila Ligate, Prača
Kontakt telefon: 061/963-401
E-mail: senadmutapcic@hotmail.com
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Magistar mašinstva
Mjesto zaposlenja: //
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Stranka demokratske akcije ( SDA)


Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća
Ime i prezime: Aljo Sprečo
Rođen: 13.02.1961.
Adresa stanovanja: Seje Bajramovića 13, Hrenovica
Kontakt telefon: 064/4281102
E-mail: //
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Mehaničar
Mjesto zaposlenja: Penzioner
Nacionalnost: Ostali
Stranačka pripadnost: Pokret Most 21


Ime i prezime: Nedžad Drugovac
Rođen: 13.12.1969.
Adresa stanovanja: Prača
Kontakt telefon: 061/265-579
E-mail: //
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Šumarski tehničar
Mjesto zaposlenja: J.P. “ BPŠ” d.o.o. Goražde
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Stranka demokratske akcije ( SDA)

 


 

Ime i prezime: Neira Škulj
Rođena: 16.03.1994.
Adresa stanovanja: Himze Sablje 11, Prača
Kontakt telefon: 061/916-736
E-mail: neiraa.drakovac@gmail.com
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Frizer
Mjesto zaposlenja: Nezaposlena
Nacionalnost: Bošnjakinja
Stranačka pripadnost: Stranka demokratske akcije ( SDA)

 


Ime i prezime: Ekrem Sipović
Rođen: 02.06.1964.
Adresa stanovanja: Hrenovica
Kontakt telefon: 061/106-326
E-mail: //
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Trgovac
Mjesto zaposlenja: TR “ Samćo” Hrenovica
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Stranka demokratske akcije ( SDA)

 

________________________________________________________________________

Ime i prezime: Elvedina Prljača
Rođena: 20.06.2000.
Adresa stanovanja: Edina Prljače bb, Prača
Kontakt telefon: 060/3299623
E-mail://
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Studentica
Mjesto zaposlenja: //
Nacionalnost: Bošnjakinja
Stranačka pripadnost: Stranka demokratske dkcije ( SDA)


Ime i prezime: Mirnes Ćutuk
Rođen: 08.04.1994.
Adresa stanovanja: Alije Prazine bb, Hrenovica
Kontakt telefon: 062/769-508
E-mail: mirnes_cutuk@yahoo.com
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Magistar mašinstva
Mjesto zaposlenja: EDELSTAHL-PROKROM doo
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Socijaldemokratska partija BIH (SDP)


Ime i prezime: Ilmana Imširović
Rođena: 04.03.2000.
Adresa stanovanja: Hrenovačkog bataljona 15, Hrenovica
Kontakt telefon: //
E-mail: ilmanaimsirovic.sdp@gmail.com
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Studentica
Mjesto zaposlenja: //
Nacionalnost: Bošnjakinja
Stranačka pripadnost: Socijaldemokratska partija BIH (SDP)


Ime i prezime: Fatima Bujak
Rođena: 15.11.1977.
Adresa stanovanja: Turkovići bb, Hrenovica
Kontakt telefon: 061/066-716
E-mail: //
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Dipl.ecc
Mjesto zaposlenja: MUP BPK
Nacionalnost: Bošnjakinja
Stranačka pripadnost: BH Demokrati – Džebrail Bajramović


Ime i prezime: Haris Radača
Rođen: 31.07.1985.
Adresa stanovanja: Rasima Prljače 26, Prača
Kontakt telefon: 061/331-943
E-mail: haris.radaca@gmail.com
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Aviomehaničar
Mjesto zaposlenja: //
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Stranka demokratske aktivnosti (A-SDA)


Ime i prezime: Fahrudin Mulić
Rođen: 16.01.1990.
Adresa stanovanja: Komrani 22
Kontakt telefon: 062/500-905
E-mail:
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Šumarski tehničar
Mjesto zaposlenja: Nezaposlen
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Narod i pravda (NiP)

 

Share