Vlada BPK Goražde će pružiti podršku sufinaniranju projekta zapošljavanja lokalnog stanovništva s prostora općine Pale u FBiH

Caritas Švicarske u BiH implementira projekat “Socio-ekonomska održivost i podrška lokalnom stanovništvu Gornje-drinske regije (SELLS)”, koji obuhvata sedam općina/opština Gornjedinske regije, a učešće u istom uzet će i Općina Pale FBiH.

Projekat ima za cilj podržati pojedince i porodice, lokalna udruženja i male biznise koji imaju ideju na koji način uvećati vlastito prihodovanje, a spadaju u kategoriju nezaposlenih, zaposlenih sa nedovoljnim primanjima i druge kategorije stanovništva u nepovoljnom ekonomskom i socijalnom položaju.

Tim povodom jučer su o podršci ovom projektu razgovarali premijerka BPK Goražde Aida Obuća, načelnik Općine Pale FBiH Almin Ćutuk i predstavnik Caritas-a Zlatan Savić, o dvjema aktivnostima koje naša općina planira realizirati uz podršku Caritas-a. Budući da je za njihovu realizaciju potrebno i finansijsko učešće općine, koja trenutno raspolaže ograničenim sredstvima, neophodna je finansijska podrška Vlade BPK Goražde. Riječ je o finansiranju biznis planova za fizička i pravna lica iz oblasti poljoprivrede, te sufinansiranje zapošljavanja lokalnog stanovništva.

„Za pojedinačne korisnike koji prođu predviđene treninge, osigurana je finansijska podrška u iznosu do 5.000,00 KM, kroz period od naredne 4 godine. Udruženja, zadruge, ili drugi oblici zajedničkog poslovanja mogu biti podržani iznosom do 15.000,00 KM, kroz isti period. Caritas Švicarske će pratiti napredak korisnika, u uskoj saradnji sa opštinskim predstavnicima kako bi se ostvarili najbolji rezultati. Budući grantovi će biti finansirani od strane Caritasa Švicarske u iznosu od 40%, opštine 40% i samih korisnika do 20%“ – istaknuto je na jučerašnjem sastanku.

Također, uz dobru saradnju na prostoru lokalne zajednice u prethodnih godinu dana, provedeno je niz treninga za lokalno stanovništvo te odabrano 12 domaćinstava i 2 privredna subjekta sa prostora lokalne zajednice koja su stekla uslove za dodjelu granta za finansiranje njihovih biznis planova. Za učešće u ovom projektu neophodno je obezbijediti 23.000 KM.

Aktivnost u okviru Caritasovog projekta obuhvata i sufinansiranje zapošljavanja lokalnog stanovništva sa prostora Općine Pale. Konkretno, riječ je o zapošljavanju od 25-30 osoba, starosne dobi od 18 do 35 godina života, uglavnom žena, na period od tri godine, u tekstilnoj industirji „Mraz“ d.o.o. u susjednoj Opštini Pale (RS). Za realizaciju ove aktivnosti neophodno je osigurati finansijsko učešće općine u iznosu od 20.000,00 KM.

Nakon prezentacije projekta, premijerka BPK Goražde Aida Obuća obećala je podršku njegovoj implementaciji na prostoru ove lokalne zajednice, smatrajaći da je njihova realizacija od posebnog značaja u vrijeme pandemije virusa COVID-19.

Zapošljavanje oko 30 ljudi sa prostora ove lokalne zajednice, umnogome će doprinijeti razvoju općine, a samim tim i prevazilaženju poteškoća sa kojima se susreće. U skladu sa zakonskim mogućnostima Vlada BPK Goražde, podršku će pružiti kroz Program podrške drugim niovima vlasti, istaknuto je ovom prilikom.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *