Vlada BPK Goražde podržava projekte nižih nivoa vlasti

Ugovore o sufinansiranju projekata za prevenciju klizišta koja ugrožavaju lokalne puteve i stambene objekte na području BPK Goražde, sa gradonačelnikom Grada Goražde Ernestom Imamovićem te načelnicima općina Pale i Foča u FBiH, Alminom Čutukom i Mujom Sofradžijom, potpisao je danas direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kenan Kanlić.  Potpisivanju ugovora prisustvovale su i predsjedavajuća Skupštine BPK Goražde Aida Sirbubalo, koja ujedno obavlja funkciju komandanta Kantonalnog štaba civilne zaštite i premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Sredstva u iznosu od 27.000 KM dodijeljena su  putem javnog poziva, u skladu sa  Odlukom o postupku i kriterijima za dodjelu pomoći općinama i Gradu Goražde iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, Programa utroška budžtskih sredstava i Plana korištenja sredstava iz posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2021.godinu.

Iznos od 10.000 KM dodijeljen je Gradu Goražde za sufinansiranje projekta „Prevencije-sanacije klizišta u ulici Muhidina Mašića Munje u Goraždu koji ugrožava stambeni objekat“;  10.000 KM općini Foča u FBiH za sufinansiranje projekta „Prevencija-sanacija klizišta u mjestu Bač-Mrđalići“, dok je 7.000 KM dodijeljeno općini Pale u FBiH za sufinansiranje projekta „ Prevencije klizišta u mjestu Prevednik i klizišta na lokalitetu Brdarići koji ugrožava lokalni put prema naseljima Donji i Gornji Brdarići“.

„Procedura je trajala malo duže, ali se nadam se da će ova sredstva biti od pomoći kako bi se bar donekle riješili ovi problemi u lokalnim zajednicma i Gradu Goražde. Riječ je o hitnim projektima za koje su izdvojena namjenska sredstva  iz civilne zaštite i nadam se da ćemo ubuduće isto tako djelovati bar preventivno“-ovom prilikom kazala je predsjedavajuća Skupštine BPK Goražde Aida Sirbubalo.

Prilikom potpisivanja ugovora, premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća govorila je o podršci Vlade BPK Goražde kada su u pitanju niži nivoi vlasti te podsjetila na javni poziv koji je u toku.

„Projekat koji Općina Pale u FBiH realizuje u saradnji sa Švicarskim Karitasom, a koji ima za cilj zapošljavanje lokalnog stanovništva podržali smo sa finansijskim sredstvima u iznosu od 50.000 KM. Sredstva na ovom ekonomskom kodu predviđena su u iznosu od 320.000 KM i mi smo iskoristili ovu priliku da pozovemo Grad Goražde i općinu  Foča u FBiH da se prijave na javni poziv s obzirom da do sada to nisu učinili, kako bismo podržali kvalitetetne projekte kada su u pitanju niži nivoi vlasti“-naglasila je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Izvor: Vlada BPK

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *