Vlada BPK Goražde u radnoj posjeti Općini Pale FBiH

Novoimenovana Vlada BPK Goražde predvođena premijerom Edinom Ćulovom, boravila je danas u prvoj radnoj posjeti Općini Pale FBiH.

Tokom susreta sa načelnikom Općine Alminom Ćutukom i njegovim pomoćnicima, članovi vlade su upoznati sa aktuelnom situacijom na području Općine, po pitanju finansiranja, te kapitalnih projekata, koji bi se trebali realizovati na prostoru lokalne zajednice.

Na početku sastanka načelnik Ćutuk je upoznao premijera i članove Vlade BPK Goražde o trenutnim problemima sa kojima se ova Općina susreće, i ujedno istakao projektne aktivnosti koji će se realizovati u skorijoj budućnosti, računajući na finansijsku pomoć  viših nivoa vlasti.

Po riječima premijera Ćulova, u razgovoru sa načelnikom Ćutukom i pomoćnicima, obuhvaćene su najvažnije teme po pitanju aktivnosti koje bi mogle biti pokrenute uz podršku Vlade BPK Goražde u cilju ostvarivanja povoljnijeg ambijenta za život stanovnika ove lokalne zajednice.

”Na današnjem sastanku smo upoznati sa strukturom lokalne zajednice Pale FBiH, potencijalnim projektima, a jedinstvena prilika je bila da danas govorimo i o nacrtu Budžeta BPK Goražde, te planiranim transferima nerazvijenim općinama kako bi se omogućilo njihovo funkcionisanje. Također dotakli smo se nekih od mogućnosti koje bi vodile ka implementaciji projekata, čijom realizacijom bi se stvorile nove investicije” , istakao je između ostalog premijer Ćulov.

Zadovoljstvo posjetom prilikom koje su vođeni konstruktivni razgovori izrazio je načelnik Ćutuk, radujući se većoj podršci većih nivoa vlasti, kako bi se omogućilo nesmetano funkcionisanje ove lokalne zajednice.

”Ono što je najvažnije o čemu smo danas govorili i insistirali jeste povećanje grant sredstava nerazvijenim općinama, jer ukoliko nemamo stabilnu instituciju, nemamo ni stabilan servis građana”, nagasio je načelnik.

„Kako smo mogli danas čuti, a na čemu iz ove lokalne zajednice insistiraju, jeste neophodnost povećanja mjesečnog transfera sa iznosa koji je bio prethodnih godina od 20.000KM na 30.000KM. Nastojat ćemo prilikom izrade prijedloga ova sredstva da obezbijedimo kako bi ove dvije nerazvijene lokalne zajednice nesmetano funkcionisale i predstavljale uslužni servis građanima“-istaknuo  je premijer BPK Goražde Edin Ćulov.

Kada je riječ o privrednom razvoju, ono na čemu je najveći fokus jeste implementacija projekata, za što bi Vlada BPK Goražde pružila podršku u smislu obezbjeđenja sredstava za sufinansiranje.

„To ne smijemo dovesti u pitanje pogotovo ako je ta implementacija značajna za stanovništvo ove općine i mi ćemo se sigurno potruditi da iznađemo neophodna sredstva za njihovo učešće. Zalažem se maksimalno za projekte, jer ne možemo se samo oslanjati na sredstva iz budžeta iz kojeg ne možemo isfinansirati  mnogobrojne zahtjeve“-dodao je premijer Ćulov.

U narednom periodu bit će nastavljena suradnja između Općine Pale FBiH i Vlade BPK Goražde.

Share