Zakazan termin održavanja 28. redovne sjednice općinskog vijeća Pale

Dana 19.01.2023. godine održana je sjednica Kolegija općinskog vijeća Pale. Na dnevnom redu sjednice Kolegija našle su se dvije tačke i to:

 1. Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termina održavanje 28. redovne sjednice Općinskog vijeća Pale,
 2. Tekuća pitanja.

Kolegije je usvojio predloženi dnevni red i odredio termin održavanje 28. redovne sjednice općinskog vijeća za dan 31.01.2023. godine ( UTORAK) sa početkom u 12:00 sati.

 

 D N E V N I           R E D

 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Prijedlog Odluke o visini nagrade za učenika generacije i ponos generacije osnovne škole Prača,
 3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne cijene 1 m2 izgrađenog stambenog prostora za 2023. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade za dodijeljeno građevinsko i ostalo zemljište društvene svojine, naknade za korištenje ostalog građevinskog zemljišta i naknade za korištenje izgrađenog ostalog građevinskog zemljišta (rente) na kojem postoji pravo svojine za 2023. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o ustupanju stalno sredstva – motornog vozila Dacia Duster,
 6. Prijedlog Odluke o preuzimanju napuštenog zemljišta u korist Općine Pale,
 7. Prijedlog Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2023. godinu,
 8. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija u školskoj/akademskoj 2022./2023. godini,
 9. Izvještaj o radu organa mjesnih zajednica za 2022. godinu,
 10. Jednogodišnji plan rada Općine Pale za 2023. godinu,
 11. Informacija o radu Općinskog vijeća Pale za 2022. godinu,
 12. Prijedlozi, sugestije, vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.

 Sjednica Općinskog vijeća će se održati u maloj sali za sastanke (zgrada Općine Pale FBiH, Himze Sablje br.33)

 NAPOMENA: Na osnovu člana. 7, stav 1 alineja b), Poslovnika Općinskog vijeća (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/22) svaki vijećnik može podnijeti nacrte i prijedloge propisa i akata iz nadležnosti Općinskog vijeća.  Prijedloge akata za predloženi dnevni red možete dostaviti najkasnije jedan (1) dan prije održavanja zakazane sjednice kako bi isti mogli biti dostavljeni radi daljeg razmatranja.

 

Dnevni red 28. sjednice možete preuzeti ovdje.

Share