Zakazan termin održavanja 30. redovne sjednice OV Pale

Dana 20.03.2023. godine održana je sjednica Kolegija općinskog vijeća Pale. Na dnevnom redu sjednice Kolegija našle su se sljedeće tačke i to:

 1. Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termina održavanje 30. redovne sjednice Općinskog vijeća Pale,
 2. Tekuća pitanja.

Kolegije je usvojio predloženi dnevni red i odredio termin održavanje 30. redovne sjednice općinskog vijeća za dan 29.03.2023. godine (SRIJEDA) sa početkom u 12:00 sati.

D N E V N I     R E D

(PREUZMITE)

 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Prijedlog Odluke o visini komunalnih taksi općine Pale,
 3. Prijedlog Rješenje o imenovanju Organizacijskog odbora povodom 21. Aprila, Dana bitke na Lokvi – pogibije komandanata Edina Prljače i Himze Sablje,
 4. Izvještaj o radu JU Dom zdravlja “Prača” za 2022. godinu,
 5. Izvještaj o radu JKP “Prača” za 2022. godinu,
 6. Izvještaj o radu JP Kulturno informativni centar „Prača“ za 2022. godinu,
 7. Izvještaj o radu organa mjesnih zajednica za 2022. godinu,
 8. Rezultati ispitivanja tržišta za nabavku kombajna,
 9. Prijedlozi, sugestije, vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.

 Sjednica Općinskog vijeća će se održati u maloj sali za sastanke (zgrada Općine Pale FBiH, Himze Sablje br.33).

 NAPOMENA: Na osnovu člana. 7, stav 1 alineja b), Poslovnika Općinskog vijeća (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/22) svaki vijećnik može podnijeti nacrte i prijedloge propisa i akata iz nadležnosti Općinskog vijeća.  Prijedloge akata za predloženi dnevni red možete dostaviti najkasnije jedan (1) dan prije održavanja zakazane sjednice kako bi isti mogli biti proslijeđeni na dalje razmatranje.

Share