Mladi

Danas se mladi ljudi smatraju ključnim segmentom populacije koji ima potencijal i odgovornost da vodi proces demokratizacije društva u Bosni i Hercegovini i regiji. Oni su u optimalnoj poziciji da unaprijede svoj trenutni status, uzimajući u obzir najbolje pretpostavke i motive za promjene. Međutim, kako bi se ovo ostvarilo, neophodno je uspostaviti afirmativna zakonska rješenja, strategijsku orijentaciju politike i društva, kao i strukture i kapacitete koji će biti na raspolaganju kako bi se podržalo njihovo djelovanje.
Mladi ljudi u različitim zemljama imaju različita definiranja i značenja, obuhvatajući čimbenike kao što su vrijednosna i kulturna opredjeljenja, socioekonomski uvjeti života, obrazovne karakteristike, političke preferencije itd. Međutim, univerzalno pravilo za mlade je da se nalaze u tranzicijskom razdoblju, između djetinjstva i odraslog doba, u kojem se moraju suočiti s kompleksnostima međusobnog odnosa osobnih i socioekonomskih promjena. Cilj ovog razdoblja je osamostaljivanje, preuzimanje efektivne kontrole nad vlastitim životom te preuzimanje društvene uloge i odgovornosti.
Prema definiciji Ujedinjenih naroda, mlada osoba obuhvaća dobnu skupinu od 10 do 24 godine, podijeljenu na sljedeće kategorije: adolescencija od 10 do 19 godina (rana faza od 10 do 14 godina, kasna faza od 15 do 19 godina), omladina od 15 do 24 godine i mladi ljudi od 10 do 24 godine. S obzirom na tu definiciju, mladi čine šestinu svjetske populacije.
Savjet Europe smatra da osoba ostaje mlada do svoje 30. godine, dok je u Indoneziji taj prag postavljen na 40. godinu. Prema Zakonu o mladima FBiH, “mladi” se definiraju kao osobe u dobi od 15 do 30 godina. Procjenjuje se da u općini Pale živi 100 mladih osoba u dobi od 15 do 30 godina.


Na području općine Pale FBiH, u selu Komrani i širem području naselja Prača, pronađeni su tragovi boravka prahistorijskih ljudi, što čini najstarije materijalne ostatke prvobitnih ljudskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Tu se nalazi velika prahistorijska nekropola s kamenim tumulusima, koja pripada ilirskoj kulturi. Područje Prače je važno za proučavanje etnogeneze i razvoja ilirske kulture, a istraživanja su bila intenzivna od 1888. do 1896. godine. Staro utvrđenje Pavlovac i tvrđava Grad datiraju još uvijek na lokalitetu Prača. Semiz Alipašina Džamija, Turbe, Stari turski vodovod Prača i dva Turska nišana također su pod zaštitom države. Na tom području se nalaze i brojni stećci, nadgrobni spomenici koji svjedoče o naprednoj civilizaciji tog vremena. Postoji i zabilježeno postojanje mlinova na rijeci Prači na lokalitetu Banjstijena.

Galerija