MLADI

Danas su mladi ljudi ključni dio populacije koji može i treba voditi proces demokratije društva u Bosni i Hercegovini i regiji. Oni imaju najbolje pretpostavke i razloge da poboljšavaju stanje u kojem se nalaze. Da bi to bilo moguće, neophodna su im afirmativna zakonska rješenja, strateško opredjeljenje politike i društva, te strukture i kapaciteti koji će stajati na raspolaganju za njihovo djelovanje.

Pojam mladih ljudi u različitim zemljama ima različito određenje i značenje u zavisnosti od činioca kao što su: vrijednosno-kulturna opredjeljenja, socio-ekonomski uslovi života, obrazovne karakteristike, politička oprijedjeljenja i sl.

Ono što univerzalno važi za mlade je da su mladi tranzicijska kategorija (društvena skupina) na prelazu između dijetinjstva i zrelog doba, društvena skupina kada se moraju savladati kompleksnosti uzajamnog odnosa ličnih i socio-ekonomskih promjena u cilju da se ovlada prelazom od zavisnosti ka nezavisnosti, preuzimanjem učinkovite kontrole nad svojim životom kao i preuzimanjem društvene uloge i određenog društvenog angažmana.

Po definiciji Ujedinjenih Nacija mlada osoba je svaka osoba izmadju 10 i 24 godine i to po slijedećim kategorijama:

• Adolescenti od 10-19 (rana faza 10-14, kasna faza 15-19)
• Omladina 15-24
• Mladi ljudi 10-24

Koristeći se ovom definicijom šestina svjetskog stanovništva su mladi.

Savjet Evrope smatra osobu mladom do njene 30. godine, u Indoneziji do 40. godine, a po Zakonu o mladima FBiH „omladina „ ili „mladi „ su osobe u životnoj dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godine starosti. Procjenjuje se da na prostoru Općine Pale živi 100 mladih starosti od 15-30 godina.

Na polju mladih i omladinske politike na nivou Općine Pale FBiH uspostavljeni su sljedeći mehanizmi:

1. Uspostavljeno je radno mjesto za pitanja mladih, NVO i rodnu ravnopravnost žena u MZ,
2. Općinsko vijeće općine Pale FBiH je formiralo Komisiju za pitanja mladih kao stalno radon tijelo.
3. Transfer za udruženju mladih putem kojeg se daje podrška omladinskim organizacijama, neformalnim grupa mladih i pojedincima koji konkretno rade na uključivanju zajednice u rješavanju problema mladih kroz različite programe posvećene mladima.

Na području općine Pale djeluje jedno omladinsko udruženje pod nazivom “ Udruženje mladih općine Pale-Prača” čiji je rad i djelovanje usmjeren na poboljšanje kvaliteta života mladih u lokalnoj zajednici. Udruženje egzistira od 2012. godine.

Share