01 Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 21. sjednice